Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

РУСИЈА И БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Сажетак

Западни Балкан је синтагма политичког кова и новијег датума, стога су безбједност и утицај који велике силе на овом подручју остварују, првенствено Русија и Сједињене Државе, захвална и интересантна тема. Назив Западни Балкан потпуно је потиснуо израз „Југоисточна Европа“, да би се земље које су географски на Балкану, а још нису приступиле Европској унији (ЕУ), поставиле у политички оквир из којег тешко могу изаћи. Поруке које емитује Берлински процес, инициран од Њемачке, гласи: удружите се економски и као колективитет сарађујте са ЕУ, што се може тумачити и да су након пријема Хрватске, врата ЕУ за све друге остала затворена. Аутори су у овом раду покушали пронаћи узроке дугорочне нестабилности Западног Балкана и одгонетнути шта је кључ његове не(стабилности). Наноси историје и крвавих сукоба балканских народа могли би се посматрати као спирала злочина из које би балканске земље и народи морале пронаћи излаз (иако им то у претходном вијеку никако није полазило за руком). Велике силе су увијек имале своје интересе и они су се преламали преко Балкана због његовог значаја као транзитног подручја, што је увијек доносило тешке посљедице по балканске народе. Западни Балкан и данас је подручје на којем утицај желе остварити с једне стране Русија и Турска (на економски начин и Кина), док са друге стране Сједињене Државе са својим савезницима настоје одржати Западни Балкан као „сиву зону“, односну подручје са којег треба потиснути сваки вид руског и турског утицаја (и кинеског такође) али га уједно оставити изван ЕУ.

кључне речи:

Референце

  • Berlin Process, Internet, https://berlinprocess.info/about/, 24/09/2019
  • Бжежински, Збигњев, Велика шаховска табла, Романов, Бања Лука, 2001.
  • Вилијамс, Пол, Увод у студије безбедности, Службени гласник, Београд, 2012.
  • Дугин, Александар, Основи геополитике, књига 2 Просторно мислити, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Лазић, Слободан, Енергетска безбедност Европске уније као чинилац њених односа са Русијом, магистарски рад, Факултет безбедности Универзитета у Београду, Београд, 2009.
  • Михајловић Милановић, Зорана, Енергетска безбедност земаља Југоисточне Европе у светлу руске енергетске политике, ISAC, Internet, https://www.isac-fund.org, 15/09/2019.
  • NATO, NATO Member Countries, Internet, https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm 11/09/2019
  • Парезановић, Марко, Енергетска безбедност, Нова српска политичка мисао, Београд, 2014.
  • Перишић, Срђан, Нова геополитика Русије, Медија центар „Одбрана“, Београд, 2015.
  • President of Russia, Press Statement and Responses to Questions from Journalists following Talks with Serbian Prime Minister Vojislav Koštunica, Sotschi, 3.6.2004., Intenet, www.kremlin.ru/eng/speech-es/2004/06/03/1328_type82914type82915_65309.shtml>. Цитирано у: Душан Рељић, Russlands Rückkehr auf den Westlichen Balkan, нав. дело.
  • Пророковић, Душан, Геополитика Србије, Службени гласник, Београд, 2018.
  • Popovski, Ljupčo, „Ruska politika bez racionalnog proračuna”, 23.03.2018., DW, Internet, https://www.dw.com/sr/ruska-politika-bez-racionalnog-prora%C4%8Duna/a-43097084 14/09/2019
  • Рељић, Душан, Russlands Rückkehr auf den Westlichen Balkan, SWP-Studien, S-17, Берлин, 2009.
  • Српско-руски хуманиратрни центар, Internet, http://sr.ihc.rs/about 14/09/2019
  • Ћеранић, Предраг, Коме то сметају мали Руси?, Филип Вишњић, Београд, 2018.
  • Танасковић, Дарко, Велики повратак Турске? Службени гласник, Београд, 2015.
  • Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, urednici: Šao Binhong, Vladimir N. Cvetković, Zoran Dragišić, Žarko Obradović, Novi put svile: balkanska perspektiva: političko-bezbednosni aspekti, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2017.
  • Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, urednici: Šao Binhong, Vladimir N. Cvetković, Zoran Dragišić, Žarko Obradović, Novi put svile: evropska perspektiva: bezbednosni izazovi unutar inicijative 16+1, Čigoja štampa, Beograd, 2018.
  • FoNet, Čizov: „Rusija ne treba Zapadni Balkan“, 23.07.2019., N1, Internet, http://rs.n1info.com/Vesti/a502140/Cizov-Rusiji-ne-treba-Zapadni-Balkan.html, 14/09/2019
  • Yergin, Daniel, The prize: The Epic Quest for oil, Money and power, Simon&Schuster. New York, 1990.
периодика Политика националне безбедности 2/2019 2/2019 УДК: 327(470+571):355.02(497-15) 173-188
ç