Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКА ПИТАЊА ПОЛИТИКЕ

РОЛСОВА ИДЕЈА ЈАВНОГ УМА

Сажетак

У овом раду аутор се бави Ролсовом идејом јавног ума, затим примедбама изнетим у вези са овим концептом, као и могућим одговорима на њих. Уколико пођемо од чињенице постојања дубоких доктринарних подела у модерним демократским друштвима, намеће се питање о томе како осигурати основу за јединство друштва, односно како постићи сагласност око фундаменталних питања која се односе на основе политичког поретка. Другим речима: како обезбедити стабилност и кооперативност у друштву чији чланови нису припадници исте вере, нити деле иста морална уверења? Према Ролсу, управо ово представља главни проблем демократских друштава. У том смислу, у раду ће бити разматран Ролсов пројекат политичког либерализма, који представља могуће решење поменутог проблема. У оквиру овога, бице анализирани појмови рационалности и разложности, као и концепт преклапајућег консензуса. Напокон, у светлу поменутих разматрања, бавићемо се питањем да ли су, и могу ли бити, компатибилне демократија и свеобухватне доктрине, религијске и нерелигијске.

кључне речи:

Референце

  1. Берлин, Исаија, Четири огледа о слободи, Филип Вишњић, Београд, 1992.
  2. Волин, Шелдон, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени Гласник, Бе­оград, 20О7.
  3. Греј, Џон, Либерализам, ЦИД, Подгорица, 1999.
  4. Estlund, David, ,,Beyond fairness and deliberation: The epistemic dimension of democratic authority”, Delberative democarcy: essays on reason and politics, Massachusetts, London, 1997.
  5. List, Christian; Luskin, Robert C.; Fishkin, James S; McLean, Iain, Deliberation, single-peakedness, and the possibility of meaningful democracy: evidence from deliberative polls, PSPE working papers, 01-2006, Department of Govern­ment, London School of Economics and Political Science, London, UK, 2006.
  6. Матић, Милан, Либерализам, популизам и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  7. Павићевић, Ђорђе, ,,Јавни ум као политички идеал: схватање Џона Ролса”, Филозофија и друштво 2/2007.
  8. Ролс, Џон, Политички либерализам, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  9. Ролс, Џон, Право народа са ,,Још једном о идеји јавног ума”, Alexandria Press, Нова српска политичка мисао, Београд, 2003.
  10. Ролс, Џон, Теорија правде, ЦИД, Службени лист СРЈ, Подгорица, 1998
  11. Стојадиновић, Миша, ,,Демократија у XXI веку”, Политичка ревија, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 01/2010, стр. 147-163.
  12. Станчић, Вишња, ,,Појам позитивне и негативне слободе античко и модер­но схватање слободе”, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2012, стр. 91-103.
  13. Хабермас, Јирген, Постнационална констелација, Откровење, Београд, 2002.
  14. Companion to contemporary political philosophy, Blackwell Publishing, USA Malden, 1993.
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 321.01:329.12 47-59
ç