Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА У КИНИ – ИЗМЕЂУ ИЗАЗОВА И МОГУЋНОСТИ

Сажетак

Потписивањем Привременог спорaзума о именовању бискупа између Свете Столице и НР Кине започето је решавање вишедеценијских проблема који су оптерећивали две стране. Да би након четири деценије преговори били окончани постизањем договора било је неопходно да више различитих фактора истовремено позитивно утичу на целокупан процес. Аутори у овом чланку говоре о историјату односа Римокатоличке цркве и Кине кроз векове, факторима који су утицали на њихове односе и Привременом споразуму који је потписан као први корак ка потпуној нормализацији односа. Да би доказали основну хипотезу да ће Привремени споразум, који су Света Столица и НР Кина постигли захваљујући визионарској политици двојице лидера, утрти пут постизању коначног договора који ће дугорочно решити питање статуса Римокатоличке цркве у Кини, и евентуално довести до успостављања дипломатских односа аутори ће током истраживања користити структурно-функционалну анализу, индукцију и дедукцију.

кључне речи:

Референце

  • Agenzia Fides. 2009. “Letter of Cardinal Bertone to Chinese Priests.” Poslednji pristup 21. januar 2020. https://www.fides.org/en/news/25431 ASIA_CHINA_Letter_of_Cardinal_Bertone_to_Chinese_Priests.
  • Apostolic Nunciature to China. 2002. “In celebration of the 60 years of ROC/Holy See Diplomatic Relations.” Taipei.
  • Arežina, Sanja. 2018. Kina u Evropi. Beograd: Službeni glasnik.
  • Austermiller, Kaitlin. 2013. “Sino-Vatican Relations A Conflict Transformation Perspective.”  China and International Relations, Aalborg University of International Relations. Poslednji pristup 21. januar 2020. https://projekter.aau.dk/projekter/en/studentthesis/sinovatican-relations-a-conflict-transformation-perspective(d690ba05-b7a5-4e4e-909d-d77a8b12dca3).html.
  • Bedouelle, Guy. 2014. Povijest crkve. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Berger, Rupert. 1993. Mali liturgijski leksikon. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Bergsten, Fred, Nikolas Lardi, Derek Mičel, i Čarls Frimen. 2011. Uspon Kine: izazovi i šanse, Beograd: Službeni glasnik.
  • Berljak et al. 1996. Zakonik kanonskoga prava. Zagreb: Glas koncila.
  • Bolletino sala stampa della Santa Sede. 2019. “Pastoral guidelines of the Holy See concerning the civil registration of clergy in China.” N190628c. June 28, 2019.
  • Bodeen, Christopher. 2016. “China Pledges New Push Against ’Hostile Forces’, Separatists.” New Yahoo. Poslednji pristup 21. januar 2020. http://news.yahoo.com/china-pledges-push-against-hostile-forces-separatists-021242181.html.
  • Brown, Deborah A. 2007. “Sino-Vatican Relation: Status and Holy See’s Press for Authentic Religious Freedom in the PRC.” Sckool.org. Poslednji pristup 21. januar 2020. http://sckool.org/sino-vatican-relations-status-and-holy-sees-press-for-authenti.html.
  • Brucker, Joseph. 2017. “Matteo Ricci, Catholic Encyclopedia.” New Advent. Poslednji pristup 21. januar 2020. http://www.newadvent.org/cathen/13034a.htm.
  • Cardinale, Hyginus Eugene. 1976. The Holy See and the International Order. Toronto: Gerrards Cross, Smythe.
  • Casaroli, Agostino. 2001. Mučenistvo strpljivosti, Sveta Stolica i komunisticke zemlje (19631989). Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Cervalerra, Di Bernardo. 2005. “Beijing and the Vatican: small steps and religious freedom.” Asia News. Poslednji pristup 21. januar 2020. http://www.asianews.it/news-en/Beijing-and-the-Vatican%3A-small-steps-and-religious-freedom-3641.html.
  • Chan, Gerald. 1989. Sino-Vatican Diplomatic Relations: Problems and Prospects. Cambridge: Cambridge University Press.
  • China Daily. 2018. “Agreement signed with the Vatican.” http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2018-09/24/content_36968344.htm.
  • Eckholm, Erik. 1998. “A Look at Religion in China bz 3 U.S. Clerics.” The New York Times. https://www.nytimes.com/1998/02/09/world/a-look-at-religion-in-china-by-3-us-clerics.html.
  • Franzen, August. 1983. Pregled povijesti crkve. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Giovannetti, Alberto. 1959. Pio XII parla alla Chiesa del Silenzio. Milano: Biblioteca Cattolica, Ancora.
  • Hays, Jeffrey. 2011. “China.” Facts and Details. Poslednji pristup 21. januar 2020. http://factsanddetails.com/china/cat3/sub8/entry-4321.html.
  • Hong, Qu. 2011. “Religious Policy in the People’s Republic of China: an alternative perspective.” Journal of Contemporary China 20 (70).
  • Horowitz, Jason, and Ian Johnson. 2018. “China and Vatican Reach Deal on Appointment of Bishops.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/09/22/world/asia/china-vatican-bishops.html.
  • Jedin, Hubert. ur. 1978a. Velika povijest crkve, Crkva u doba apsolutizma i prosvetiteljstva, peti svezak. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Jedin, Hubert. ur. 1978b. Velika povijest crkve, Suvremena crkva, drugi polusvezak, Crkva između prilagođavanja i otpora, šesti svezak. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Jedin, Hubert. ur. 1993. Velika povijest crkve, Srednjovekovna crkva, treći svezak. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Jedin, Hubert. ur. 2004. Velika povijest crkve, Reformacija, katolička reforma, protureformacija, četvrti svezak. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Jedin, Hubert, and Konrad Repgen. ur. 2019. Velika povijest crkve, Svetska crkva u 20. stoljeću, sedmi svezak. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Jucca Lisa, Benjamin Kang Lim, and Greg Torode. 2016. “After Decades of Mistrust, Pope Pushes for Diplomatic Breakthrough with China.” Reuters. Poslednji pristup 21. januar 2020. http://www.reuters.com/investigates/special-report/china-vatican.
  • Juyan, Zhang. 2017. “Sino-Vatican faith diplomacy: Mapping the Factors Affecting Bilateral Relations.” Center on Public Diplomacy. Poslednji pristup 21. januar 2020. https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u25044/Sino-Vatican%20Faith%20Diplomacy.pdf.
  • Lazzarotto, Angelo S. 2012. “Five years on, the Pope’s letter to Chinese Catholics still relevant.” AsiaNews. Poslednji pristup 21. januar 2020. http://www.asianews.it/news-en/Five-years-on,-the-Popes-letter-to-Chinese-Catholics-still-relevant-26584.html.
  • Lempton, Dejvid M. 2015. Slediti lidera. Beograd: Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj.
  • Leung, Beatrice, and William Liu. 2004. The Chinese Catholic Church in Conflict: 1949-2001. Boca Raton: Universal Publisher.
  • Lorens, Andreas. 2006. “Everybody Wants to Follow the Pope.” Spiegel Online. Poslednji pristup 21. januar 2020. https://www.spiegel.de/international/spiegel/spiegel-interview-with-hong-kong-s-cardinal-joseph-zen-everybody-wants-to-follow-the-pope-a-416304.html.
  • L’Osservatore Romano. 2018a. “Brifing note about the Catholic Church in China.” 51 (39). September 28, 2018.
  • L’Osservatore Romano. 2018b. “Communique on the meeting in Beijing.” 51 (39). September 28, 2018.
  • Marks, Karl. 1957. Prilog kritici Hegelove filozofije prava. Beograd: Kultura.
  • McElroy, Marie Anne. 2013. “A Pope for China.” Washington Free Beacon. Poslednji pristup 21. januar 2020. https://freebeacon.com/national-security/a-pope-for-china/.
  • Ministry of Foreign Affairs of the PR China. 2018. “China and the Vatican Sign a Provisional Agreementon the Relevant Issue.” Poslednji pristup 21. januar 2020. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xos_664404/xwlb_664406/t1598865.shtml.
  • Novak, Robert. 2007. “Bush&Cardinal Zen.” Pittsburg Tribune Review. Poslednji pristup 21. januar 2020. https://archive.triblive.com/news/bush-cardinal-zen.
  • Sainsbury, Michael. 2019. “At National People’s Congress, China recommits to molding religions.” National Catholic Reporter. Poslednji pristup 21. januar 2020. https://www.ncronline.org/news/world/national-peoples-congress-china-recommits-molding-religions.
  • Sherwood, Harriet. 2018. “Vatican signs historic deal with China – but critics denounce sellout.” The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2018/sep/22/vatican-pope-francis-agreement-with-china-nominating-bishops.
  • South China Morning Post. 2018a. “China bishops on historic Vatican visit invite pope to Beijing.” Poslednji pristup 21. januar 2020. http://www.scmp.com/news/china/politics/article/2168836/china-bishops-historic-vatican-visit-invite-pope-beijing.
  • South China Morning Post. 2018b. “Pope admits underground Chinese Catholics will suffer after Vatican deal with Beijing.” Poslednji pristup 21. januar 2020. https://www.scmp.com/news/china/article/2165743/pope-francis-defends-china-deal-bishops-says-he-will-have-final-say-names.
  • Škvorc, Mijo. 1988. Jeruzalem ili Antiohija. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.
  • Turčinović, Josip. 1970. Dokumenti, Drugi vatikanski koncil. Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
  • Vatican News. 2019. “China: Bishop concelebrates Chrism Mass with Ordinary.” http://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-04/china-chrism-mass-concelebration.html.
  • Vedrenne, Landry. 2012. The Diplomatic Relations between the Holy See and the Republic of China from 1942 to 2012: History, Challenges, and Perspectives. Master Thesis. Taipei: College of Social Sciences, National Chengchi University.
  • Winfield, Nicole, and Rachel Zoll. 2011. “Vatican Adviser Urges Harder Line with China.” The Sad Diego Union Tribune. https://www.sandiegouniontribune.com/sdut-vatican-adviser-urges-tougher-stance-with-china-2011jul14-story.html.
  • Zhang, Qingmin. 2013. “China’s foreign policy.” Lecture, Seminar „Chinaʼs issues.” Beijing: Chinese Academy of Governance.
  • Zhou, Jin. 2019. “Vatican to attend expo in Beijing.” China Daily. http://www.chinadaily.com.cn/a/201904/18/WS5cb7b39ba3104842260b6cc0.html.
периодика Српска политичка мисао 1/2020 1/2020 УДК 32(510):272 325-362
ç