Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

РЕЛИГИЈА, МЕДИЈИ И КУЛТУРА МИРА

Сажетак

У раду аутор проблематизује значај религије у земљама у транзицији за ширење културе мира и глобализацију разумевања и солидарности, односно остваривање њене социо-културне интегративне функције у савремености. У фокусу анализе налази се однос трију фактора религија, медији и култура мира. Аутор полази од хипо(тезе): да се имплозијом социјализма у већини постсоцијалистичких друштава, десио култруни шок, те да се она налазе у стању аномије и трауме, у својеврсном расцепу између прошлости и будућности. У таквој ситуацији, када је ста­ри систем хегемоније пропао, а вредности и механизми новог, још увек нису изграђени, религија и медији могу одиграти интегративну или дезинтегративну улогу, могу допринети стабилизацији или подстицати сукоб. Аутор на примеру Балкана, из два периода; 1990-2000; и 2000-2010, управо илуструје овај однос. У првом периоду религија и медији на овом геопростору, а посебно на простору бивше Југославије, инструментализовани од стране политичког фактора, одиграли су негативну функцију, подстичући етнополитичке кон­фликте и сулуду игру ,убилачких идентитета“, подивљалих националиних партикуларитета, што је довело не само до дезинтеграције југословенске политичке заједнице, већ и до дестабилизације нација кроз њихову реетнизацију и ребалканизацију. У фокусу ауторове анализе налази се и истраживање позитивне интегративне функције религије и медија, када они у постконфликтној ситуацији, отварају путеве глобализације разумевања и сарадње међу различитим народима и културама.

кључне речи:

Референце

  1. Зборник, Производња рата, Београд, Mediacentar и Б92, 2000.
  2. В. Франкел, Нечујни вапај за смислом, Напријед, Загреб, 1981.
  3. Д. Зохар и Ј. Маршал, Духовна интелигенција, крајња интелигенција, Светови, Нови Сад, 2000.
  4. С. Кара Мурза, Манипулација свешћу, Никола Пашић, Београд, 2008.
  5. М. Колон, Монопол НАТО у освајању света, Verzalpress, Београд, 2009.
  6. В. Фон Голдендах и Х-Р. Минов, Из рата у рат, ЈАСЕН, Београд, 2003.
  7. В. Кузњецов, Енциклопедија геокултуре, Москва, 2009.
  8. Н. Чомски, Пропаганда и јавно мњење, Рубикон, Нови Сад, 2006.
  9. Н. Чомски, Контрола медија, Рубикон, Нови Сад, 2008.
  10. Ф. Бал, Моћ медија, КЛИО, Београд, 1997.
  11. Д. Великић, “Интервју», Политика, Културни додатак, Београд, 29.11.2008.
  12. З. Петровић Пироћанац, Избрисати српски вирус, Југоисток Центар за геополитичке студије, Београд, 2008.
  13. З. Аврамовић, Родомрсци, Култура полиса, Нови Сад, 2009.
  14. С. Вуковић, Етика западних медија (антисрпска пропаганда деведесетих година 20. века), Издавачка књижница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2009.
  15. Љ. Митровић, Homo religiosus и култура мира, ЈУНИР, Ниш, 2010.
  16. Л. Штрбац, “Утицај глобализације на структурне, политичке и културне про­мене у Србији”, Нова српска политичка мисао, Београд, 2008.
периодика Српска политичка мисао 1/2010 УДК: 2:316.774:327.57 251-266
ç