Изабери језик:
Тема броја

ПРОБЛЕМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ У МЕЂУНАРОДНОМ КОНТЕКСТУ

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ – ДУГОРОЧНО ЧЕКАЊЕ НА ЧЛАНСТВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И/ИЛИ „БАЛКАНСКА УНИЈА”

Сажетак

Генеза регионалне сарадње на Западном Балкану протекле две и по деценије имала је различите етапе, уз дуготрајне кризе и проблеме у вези са развојем властитог концепта. У овом раду аутори стога анализирају њене досадашње домете, са посебним акцентом на период након трансформације Пакта за стабилност у Југоисточној Европи у Савет за регионалну сарадњу почетком 2008. године, као и на покушај реконцептуализовања сарадње у оквиру Западнобалканске шесторке током 2013. године. Истовремено они пажњу посвећују и дометима Берлинског процеса након 2014. године и стварања новог облика преласка регионалне сарадње у регионалну економску интеграцију (Заједничко регионално тржиште) с краја 2020. године. У том контексту аутори разматрају да ли ће да уследи и продубљивање политичке сарадње кроз евентуално оснивање заједничког парламента Западног Балкана и увођење редовних састанка председника влада и министара иностраних послова.
Аутори зато указују и на одређена страховања у региону да би већ отпочета интеграција у области економске сарадње, која би била праћена и продубљеном политичком сарадњом, могла резултирати оснивањем „Балканске уније”. То суштински наилази на значајне отпоре и противљења у региону Западног Балкана због страха да ће она постати трајно решење, које као такво дугорочно искључује чланство држава региона у Европској унији.

кључне речи:

Референце

  • Action Plan 2021–2024. 2020. Berlin Process. Sofia.
  • Benelux Treaty 2008. “Treaty Revising the Treaty Establishing the Benelux Economic Union Signed on 3 Febrzary 1958.” 2008. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/rbeu/trt_rbeu.pdf.
  • Bonоmi, Mateo, Albana Merja, Theresa Toglhofer and Dušan Reljić 2020. EU enlargement in Southeast Europe in Pandemic Times. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung.
  • Chairman´s Conclusion. 2020. Berlin Process. Sofia.
  • Deutsche Welle 2021. „За Балкан су потребна реалистична привремена решења.” 14. jануар 2021. https://www.dw.com/sr/za-balkan-su-potrebna-realisti%C4%8Dna-privremena-re%C5%A1enja/a-56223819.
  • Documentation: ”A Confederate Model Among the South Slavic States“ Ljubljana, October 4, 1990. and ”Draft of the Treaty of the Yugoslav Confederation – the Allience of South Slavic Republics“, Zagreb, October 11, 1990. Review of International Affairs 42 (973): 11–22.
  • Economic Normalization. 2020. White House. September 4, 2020.
  • Grimm, Oliver. 2019. “Die EU und der Westbalkan: Zeit für einen Stopp und totalen Neubeginn.” Die Presse. 04. jun 2019. https://www.diepresse.com/5639278/die-eu-und-der-westbalkan-zeit-fur-einen-stopp-und-totalen-neubeginn.
  • Less, Thimoty. 2020. “Under Biden the U.S. will push for a ´EU-goslavia´.” 23. november 2020. https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/under-biden-the-us-will-push-for-a-eu-goslavia/.
  • Non Paper 2013. “Non paper on the new concept of joint performance of the Western Balkans countries aimed an intesyfing EU integration (Western Balkans Six – G6)”, April 2013. http://ceas-serbia.org/root/images/Non_paper_on_the_Western_Balkan_Six_G6_ENG_MEU.pdf.
  • RTS 2020. „Kurti: Namera Srbije sa ´Mini Šengenom´ je četvrta Jugoslavija”. 13. februar 2020. https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3849835/kurti-mini-sengen-cetvrta-jugoslavija-opasnost.html.
  • Portal Analitika 2019. „Da Balkanska unija zemjeni Evropsku uniju – ne, hvala.” 21. decembar 2019. https://www.portalanalitika.me/clanak/354469–dukanovic-da-balkanska-unija-zamijeni-evropsku-uniju-ne-hvala.
  • Sofia Declaration 2018. EU-WB Summit. May 17, 2018.
  • Uvalić, Milica. 2019. “The Idea of Balkan Regional Economic Integration.” IEMed. Mediterranean Yearbook 2019: 280–283.
  • Weiss, Stefani. 2020. Pushing on a string? An evaluation of regional economic cooperation in the Western Balkans. Wien: The Vienna Institute for International Economic Studies. Brussels: Bertelsmann Stiftung.
  • Zagreb Declaration 2020. EU-WB Summit. May 6, 2020.
  • Đukanović, Dragan, i Branislav Đorđević. 2020. „Mali Šengen´ ‒ koncept, implementacija i kontroverze”, Međunarodni problemi 72 (3): 595–618. doi: https://doi.org/10.2298/MEDJP2003595D.
  • Đukanović, Dragan, i Milan Krstić. 2016. „Berlinski proces – nemačka ´zapadnobalkanska´ inicijativa.” Srpska politička misao 54 (4): 169–185.
  • Đukanović, Dragan. 2007. „Transformacija Pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi: novi podsticaji regionalnoj saradnji.” U Međudržavni forumi za saradnju u Evropi: uporedni modeli, ur. Dragan Đukanović, 173–190. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
  • Đukanović, Dragan. 2019. Spoljnopolitički identiteti Srbije: protivrečnosti i refleksije. Beograd: Fakultet političkih nauka.
  • Đukanović, Dragan. 2020. Balkan na posthladnoratovskom raskršću. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Službeni glasnik, Institut za međunarodnu politiku i privrdu.
  • Lopandić, Duško, i Jasminka Kronja. 2012. Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu. Beograd: Evropski pokret u Srbiji, Friedrich Ebert Stiftung.
  • Minić, Jelica, i Jasminka Kronja. 2007. Regionalna saradnja za razvoj i ekonomsku integraciju. Beograd: Evropski pokret u Srbiji.
  • N1 2019. „Mediji: Grenel poručio da Mini Šengen mora da uključi i Kosovo.” 15. novembar 2019. https://rs.n1info.com/vesti/a544015-mediji-grenel-porucio-da-nema-mini-sengena-bez-kosova/.
  • Stojanović, Marija. 2021. „Ekonomska integracija Balkana realnija od prijema u EU.” Demostat. 17. januar 2021. https://demostat.rs/sr/vesti/ekskluziva/ekonomska-integracija-balkana-realnija-od-skorog-prijema-u-eu/1083.
периодика Српска политичка мисао 1/2021 1/2021 УДК 339.92+327(497-15) 9-26
ç