Изабери језик:
Тема броја

ИНСТИТУЦИЈЕ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ

РЕФОРМА ПЕНЗИОНОГ СИСТЕМА У СРБИЈИ – У СЕНЦИ ПРИВРЕДНОГ РАСТА И НЕПОВОЉНЕ ДЕМОГРАФСКЕ СТРУКТУРЕ

Сажетак

Порука из истраживања у овоме раду јесте: да за отклањање проблема финансирања социјалних и пензионих фондова ће у наредној деценији или две “увезена” радна снага бити покретач развојног производног циклуса. То је једино решење да се донекле ублаже негативне последице вођења више деценијски лоше економске и демографске политике у Србији, а које се рефлектују на јако неповољну сразмеру броја запослених и пензионера. Дакле, жељени привредни развој Србије може да се обезбеди преко већег прилива страних и домаћих инвестиција, применом нове технологије и запошљавањем високообразованих кадрова из земље и иностранства. То је уједно услов да се створе стабилни извори прихода за државу и социјалне и пензионе фондове. Али, пошто пензије нису искључиво ствар државе оне ће зависити и од догађања на тржишту и од понашања појединаца. Спровођење реформе пензионог система највише ће зависи од политичке воље за његову реализацију.

кључне речи:

Референце

  1. Alier, M.& Vittas, D. (1999), “Personal pension plans and stock market volatility”, New ideas about old age security, World Bank.
  2. Grk, (2007), “Pension System Reform in Serbia”, Megatrend Review, The in­ternational review of applied economics, Vol.4(1), Megatrend University, Bel­grade.
  3. Grk, S. (2010), “Exchange rate as a mechanism in the function of Serbian econo­mic policy“, Српска политичка мисао, бр.3/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  4. Grk, S. (2010), “Destructive national economy and politics keeps Serbia away from the European Union“, Национални интерес, бр.1/2010, Београд.
  5. Iglesias, A. & Palacios, J. (1999), “Managing public pension reserves: Eviden­ce from the international experience”, New ideas about old age security, The World Bank.
  6. Shah, A. & Fernandes, K. (1999), “The relevance of index funds for pension in­vestment in equities”, New ideas about old age security, World Bank.
  7. Shah, A. (2000), Issues in pension system reform in India, Indira Gandhi Institute for Development Research Bombay, India.
  8. Powell, C. (2010), Best pension system reform: Get rid of it, The Ridgefield Press. com
  9. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, (2010), Предлог закона о изменама и допунама Закона о ПИО, Београд.
  10. Walliser, J. (1999), “Regulation of withdrawals in individual account systems”, New ideas about old age security, World Bank.
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 364.35:330.34(497.11) 163-186
ç