Изабери језик:
Тема броја

АПРИЛСКИ ИЗБОРИ 2022. ГОДИНЕ

РЕФЕРЕНДУМ КАО ПЛЕБИСЦИТ ЗА АПРИЛСКО ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ

Сажетак

У току 2022. године, у размаку од непуна три месеца, грађани у Србији двапут су излазили на биралишта. Најпре су у јануару гласали на референдуму о промени Устава у делу који се односи на правосуђе, а затим у априлу бирали председника Републике, посланике у Народној скупштини и одборнике у Скупштини Града Београда и неколицини општина и градова. Оба политичка догађаја одиграла су се под утицајем три повезана политичка процеса: 1) преговора о изборним условима, бојкота избора 2020. и конституисања политички унисоног и нерепрезентативног дванаестог сазива Народне скупштине који је усвојио Акт о промени Устава; 2) различитих виђења организације правосудне власти и њеног односа са законодавном и извршном влашћу који су сучељавани у вишегодишњој дебати о реформи правосуђа у Србији; 3) протестима грађана, еколошких невладиних организација и странака опозиције против експлоатације литијума који су кулминирали у тренутку усвајања новог Закона о референдуму и народној иницијативи. Синергијски ефекти ових процеса формирали су у делу јавности став да је референдум о промени Устава суштински плебисцит о политици власти, својеврсна генерална проба која би могла наговестити, ако не и одредити резултате предстојећих избора. Анализа и компарација података о излазности и резултатима јануарског референдума и априлских избора има за циљ да утврди да ли су таква очекивања била превисока и да ли је понашање бирача на референдуму могло бити предиктор резултата избора.

кључне речи:

Референце

  • Akt o promeni Ustava Republike Srbije. 2021. http://www.parlament.gov.rs/upload/ archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2021/2166-21%203.pdf
  • Biro za društvena istraživanja. 2017. Mediji, javnost i izbori 2017. Beograd: Birodi.
  • Boljević, D. 2018. „Uvod“, U Svedočanstvo pripreme za promenu Ustava od 2006. godine i struka, ur. D. Boljević, 7-14. Beograd: Društvo sudija Srbije.
  • Vučićević, D. 2010. „Demokratizacija kroz izbore – izborni autoritarizam u Srbiji“. Politička revija, 26 (4): 1-28.
  • Društvo sudija Srbije. 2018. „Javno slušanje profesora 20. februara 2018. godine.“ U Svedočanstvo pripreme za promenu Ustava od 2006. godine i struka, ur. D. Boljević, 223-370. Beograd: Društvo sudija Srbije.
  • European Commission. 2010. Serbia 2010 Progress Report. Brussels: European Commission.
  • European Commission. 2014. Screening report Serbia, Chapter 23 – Judiciary and fundamental rights. Brussels: European Commission.
  • Jovanović, М. 2022. “Presidentialization of Parliamentarism in Serbia – Causes and Consequences.” Politeja, 1 (76): 345-363.
  • Jovanović, M. 2021. „Od zahteva za slobodne i poštene izbore do izborne reforme – dijalog vlasti i opozicije u Srbiji 2019. godine“. Sociološki pregled, LV(2): 267-292.
  • Jovanović M. & Vučićević, D. 2020. „Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije 1990-2020“, U Kako, koga i zašto smo birali. Izbori u Srbiji 1990-2020. godine, ur. M. Jovanović i D. Vučićević, 583-647. Beograd: Službeni glasnik: Institut za političke studije.
  • Knežević Bojović, A. & Reljanović, M. 2012. „Postupak preispitivanja 2011-2012“. U Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012, ur. V. Rakić Vodinelić, A. Knežević-Bojović & M. Reljanović, 115-231. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Javno preduzeće Službeni glasnik.
  • Marković, R. 2007. „Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine“. Anali pravnog fakulteta, 55 (2): 19-46.
  • Matić Bošković, M. 2018. Ustavna reforma pravosuđa u Srbiji. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku.
  • OSCE/ODIHR. 2012. Republika Srbija – Parlamentarni i predsednički izbori 6. i 20. maja 2012. godine. Varšava: Ograničena misija za posmatranje izbora OEBS/KDILJP-a.
  • OSCE/ODIHR. 2014. Republika Srbija – Prevremeni parlamentarni izbori 16. marta 2014. godine. Varšava: Ograničena misija za posmatranje izbora OEBS/KDILJP-a.
  • OSCE/ODIHR. 2016. Republika Srbija – Prevremeni parlamentarni izbori 24. aprila 2016. Varšava: Ograničena misija za posmatranje izbora OEBS/KDILJP-a.
  • OSCE/ODIHR. 2017. Republika Srbija – Predsednički izbori 2. aprila 2017. Varšava: Ograničena misija za posmatranje izbora OEBS/KDILJP-a.
  • Pejić, I. 2022. „Constitutional referendum and judicial reform in Serbia“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 61(94), 75-91.
  • Petrov, V. 2022. „Na korak od promene Ustava u delu o pravosuđu“. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1/2022: 75-81.
  • Rakić Vodinelić, V. 2012. „Reformisanje pravosuđa 2008–2010“, U Reforma pravosuđa u Srbiji 2008-2012, ur. V. Rakić Vodinelić, A. Knežević-Bojović & M. Reljanović, 15-113. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Javno preduzeće Službeni glasnik.
  • Republička izborna komisija. 2022a. Izveštaj o ukupnim rezultatima republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije (rezultati po opštinama, rezultati po glasačkim mestima.
  • Republička izborna komisija. 2022b. Izveštaj o ukupnim rezultatima parlamentarnih izbora (rezultati po opštinama, rezultati po glasačkim mestima).
  • Republička izborna komisija. 2022v. Rešenja o određivanju glasačkih mesta za glasanje na republičkom referendumu raspisanom za 16. januar 2022.
  • Republička izborna komisija. 2022g. Odluke gradskih i opštinskih izbornih komisija o određivanjeu biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.
  • Republička izborna komisija. 2022d. Odluke o načinu na koji će glasači sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija moći da ostvare svoje pravo izjašnjavanja na republičkom referendumu.
  • Robinson, W. S. 1950. “Ecological Correlations and Behavior of Individuals.” American Sociological Review, 15 (3): 351-357.
  • Slobodna Evropa. 2021a. „Skupština Srbije usvojila izmene Zakona o referendumu“. 10. decembar 2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-zakon-referendum-izmena-/31603286.html
  • Slobodna Evropa. 2021b. „Za i protiv referenduma o promeni Ustava Srbije“. 22. decembar. https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-referendum-promene-ustava/31621248.html
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 4/2022 Посебно издање 4/2022 УДК 342.573+324(497.11)“2022“ 307-336
ç