Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

РАЗВОЈ ФИЛИПИНСКОГ ИДЕНТИТЕТА И ШПАНСКА КОЛОНИЗАЦИЈА ФИЛИПИНА ПРЕМА ВИЂЕЊУ САЊЕ СТОШИЋ – КРИТИЧКИ ОСВРТ

Сажетак

У монографији-првенцу Колонијална политика Шпаније: Филипини као студија случаја хиспаниста и политиколог др Сања Стошић је први пут у српској научној литератури у облику једне књиге приказала и анализирала почетак и развој идентитета државе-архипелага Филипини и шпанску колонизацију Филипина од половине шеснаестог века до двадесетог века, од када та држава постаје Република Филипини. У склопу описа развоја аутохтоног филипинског идентитета и периода хиспанског колонијалног уобличавања филипинског образовног, друштвено-административног и културног система од половине шеснаестог века до двадесетог века, ауторка монографије уједно приказује и рађање и развој империјалне прекоокеанске трговине, односно развој хиспанске, англосаксонске и глобалне прекоокеанске економије, као и сукоб концепта монархизма и антимонархизма у осамнаестом и деветнаестом веку.

кључне речи:

Референце

  • Diamond, Jared. 2005. Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, New York: W.W. Norton & Company.
  • Fairbank, John K. 1953. Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of the Treaty Ports, 1842-1854, Vol. I, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
  • Fukuzawa, Yukichi. 1981. Autobiography of Fukuzawa Yukichi (with Preface to the Collected works of Fukuzawa), transl. by Kiyooka Eiichi, Tokyo: The Hokuseido Press.
  • Kato, Yuzo. 1994. “Asian Relations Set Stage For Arrival of West”, The Yoke, Vol. 12, No. 67, September 1994, Yokohama: the Yokohama Association For International Communication and Exchanges.
  • Morgan, Lewis H. 1907. Ancient Society, Chicago: Charles H. Kerr.
  • Ruvenen, Pjer, 1965. Pitanje Dalekog Istoka 1840 – 1940, Beograd: Prosvetа.
  • Said, Edvard, 2009. Orijentalizam, Beograd: Biblioteka XX vek.
  • Schumpeter, Joseph A. 1954. History of Economic Analysis, London: Allen & Unwin.
  • Scidmore, Eliza Ruhamah. 1900. China, the Long-Lived Empire, New York: The Century Co.
  • Singh, Patwant, 1971. The Struggle for Power in Asia, Hutchinson of London.
  • Smit, Adam. 1952. Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda I, II, prev. Marijan Hanžekovic, Zagreb: Kultura.
  • Stošić, Sanja. 2021. Kolonijalna politika Španije: Filipini kao studija slučaja, Beograd: Institut za političke studije.
  • Šuljagić, Sanja. 2009. Procesi modernizacije Japana, Beograd: Institut za političke studije.
  • Treat, Payson J. 1934. “China and Korea, 1885-1894”, Political Science Quarterly, Vol. 49, No. 4, December 1934, New York: the Academy of Political Science.
  • Wolf, Larry, 1994. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization in the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press.
периодика Политичка ревија 3/2021 3/2021 УДК 325(460)“15/18“(049.3) 141-171
ç