Изабери језик:
Тема броја

ДЕМОКРАТСКИ КАПАЦИТЕТ ПОЛИТИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА СРБИЈЕ

РАЗМАТРАЊЕ ПРОБЛЕМА ОДРЖИВОГ И РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Сажетак

У овом тексту аутор разматра проблем модернизације и демократизације у организацији локалне са­моуправе у Србији и окружењу на почетку XXI века. Аутор наглашава да је при нуђењу смерница и могућих решења за бољу организацију и модернизацију институција задужених за одрживи и равномерни регионални развој у Србији потребно узети у обзир стања и проблеме демографске, социјалне, економске, маркетиншке, геоклиматске и еколошке природе.

кључне речи:

Референце

    1. Др Живојин Ђурић: Модернизација и друштвене промене огледи из савремене социологије, Београд, 2004.
    2. Бранка Павловић: “Поуке прошлих времена историја и традиција филантропије у Србији у XIX и XX веку”, Београд 2007.
    3. Владан Станковић: “Локална самоуправа и равномеран развој Србије”, Политичка ревија бр. 3, 2006.
    4. Владимир Цветковић: Социологија: “Модерна рефлексија историјског збивања”, Београд, 1994.
    5. Злокапа Здравко: Модели организације локалне самоуправе: Слове­нца, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија и Србија, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 323.174(497.11) 67-86
ç