Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ПОЛИТИЧКИ СМИСАО ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ

ПРОПАСТ ЈУГОСЛОВЕНСТВА И НЕУСПЕХ ЈУГОСЛАВИЗАЦИЈЕ: О ДВА НЕИСПУЊЕНА ПРЕДУСЛОВА ОПСТАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак

Да би држава опстала, поред низа других, неопходно је испунити и макар један од два елементарна предуслова: она или мора бити израз дугог народотворног процеса једне нације; или мора поседовати централне институције које ће бранити њене интересе, а за шта ће постојати како несумњива подршка народа који на тој територији живи, тако и подршка интелектуалне и политичке елите. У том контексту, у овом раду се несрећна судбина југословенске државе анализира сагледавањем народотворних процеса југословенских народа и југословенског државотворног процеса. Рад се састоји од четири дела. После првог, уводног, у другом делу се разматра због чега никада није створена југословенска нација, нити се запатио југословенски национализам. Трећи део посвећен је процесу институционализоване југославизације политичког живота и покушају одржавања такве државе. Закључак како је без југословенства и после неупеха југославизације било немогуће сачувати Југославију као државу, објашњен је у четвртом делу рада.

кључне речи:

Референце

  • Литература
  • Глигоријевић Бранислав, „Организација југословенских националиста (Орјуна)“, у: Историја ХХ века: зборник радова, 5/1963, Институт за савремену историју, Београд, 1963, стр. 315-393.
  • Дучић Јован, Верујем у Бога и у српство, Дерета, Београд, 1999.
  • Мишић Живојин, Моје успомене, БИГЗ, Београд, 1985.
  • Историја Савеза комунсита Југославије, Комунист, Народна књига, Рад, Београд, 1985.
  • Cudworth, Erika, Timothy Hall, John McGovern, The Modern State: Theories and Ideologies, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2007.
  • Đurašković Stevo, „Ideologija Organizacije jugoslovenskih nacionalista (Orjuna)“, Časopis za suvremenu povijest, god. 42, br. 1/2011, стр. 225-247.
  • James Paul, Nation Formation: Towards a Theory of Abstract Community, Sage Publications, London, 1996.
  • Hroch Miroslav, Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Sociologické nakladatelství, Praha, 2009.
  • Krishnan Rakesh, „Hero or puppet? Gandhi’s role in India’s freedom”, Stuff, 20 August 2012, Auckland (NZ), Internet, http://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/local-blogs/7482540/Hero-or-puppet-Gandhi-s-role-in-India-s-freedom
  • Leško Marián, Mečiar a mečiarizmus, Vydávatelstvo Michal Vaško, Bratislava, 1996.
  • Miletić Ante, „O temeljima hrvatske neovisnosti“, Vijenac, br. 423, 20. svibnja 2010, Matica Hrvatska, Zagreb, Internet, http://www.matica.hr/vijenac/423/O%20temeljima%20hrvatske%20neovisnosti/
  • Morača Pero, Dušan Bilandžić, Stanislav Stojanović, Istorija Saveza komunista Jugoslavije – kratak pregled, drugo izdanje, Rad, Beograd, 1977.
  • Panagmenta Robin, „Gandhi was a British spy”, The Times, 11 March 2015, London, Internet, https://www.thetimes.co.uk/article/gandhi-was-a-british-spy-says-indian-judge-0bscbkb32tv
  • Petranović Branko, Istorija Jugoslavije 1918 – 1978, Nolit, Beograd, 1980.
  • Seibt Ferdinand, Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Academia, Praha, 1996.
  • Smith Anthony, The Ethnic Origins of Nations, Blackwell, London, 1986.
  • Stanković Đorđe, Srbija i stvaranje Jugoslavije, Službeni glasnik, Beograd, 2009.
периодика Национални интерес 1/2019 1/2019 УДК 94(497.1)“1914/1991“ 49-64
ç