Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

„ПРОМЕНА ИМПЕРИЈЕ“ ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЈА УГРОНАЦИЗМА

Сажетак

Приказ књиге: Јован Пејин, „Промена империје“ или рехабилитација угронацизма, Алтера, Београд, 2013.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 1/2014 УДК 341.322.5(=163.41) (497.113)”1941/1945”(049.3) 293-300
ç