Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПРОЦЕС ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА И НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

Сажетак

Процес европских интеграција пред Србију поставља озбиљне захтеве везане за реформе у практично свим областима друштвеног живота. Реформе које треба извршити у области националне безбедности представљају озбиљну дилему за ширу, али и стручну и политичку јавност. У овом раду се указује да се Европска унија определила за концепт кооперативне безбеднсоти, пошто ни једна од чланица није спремна да свој национални суверенитет у овој осетљивој области пренесе на неку међународну организацију. Захтеви који се перд Србију постављају у процесу европских интеграција односе се на способности да се учествује у заједничким операцијама Европске уније. Способност се односи на два аспекта: постојање адекватног правног оквира за учешће снага одбране и других снага у заједничким операцијама Европске уније и интероперабилне капацитете Војске Србије и других снага одбране. Активно учешће Србије у мултинационалним операцијама, од којих је једна операција Европске уније, недвосмслено показује да је Србија способна да перузме своје обавезе према заједничкој без­беднсоти Европске уније када постане пуноправна чланица.

кључне речи:

Референце

  1. Дејана Вукчевић: Безбедност и Европска унија, ИПС, Београд, 2008. године
  2. Дејана Вукчевић, Миша Стојадиновић: Процес проширења ЕУ – концепт „преливања“, Српска политичка мисао, 4/2011., Београд, 2011. године
  3. Кенет Волц: Теорија међународне политике, ЦЦВО, Београд 2008. године
  4. Милутин Јањевић: Устав Европе, Службени гласник, Београд 2005. године
  5. Пол Тејлор: Крај европске интеграције, Службени гласник, Београд, 2010. го­дине
  6. Радослав Гаћиновић: Значај војне неутралности Србије у изградњи националне безбедности, у Србија – изградња националне безбедности, приредио Радослав Гаћиновић, ИПС, Београд, 2010.
  7. Радослав Гаћиновић, Младен Бајагић: Политичке последице албанског насиља на Балкану, Српска политичка мисао 3/2012., Београд 2013
  8. Саша Мијалковић, Жељко Никач: Заштита националних интереса Републи­ке Србије у процесу европских интеграција, Српска политичка мисао, 4/2012. Београд 2012. године
  9. Снежана Грк: Свет – димензије кризе и спашавање европског пројекта, Српска политичка мисао, 3/2012. Београд 2012. година
  10. Antony Forster and William Wallace, Common Foreign and Security Policy, Ox­ford University Press, 2004.
  11. Held Mc Grow: World Order Old and New, Palgrave, London, 1999.
  12. Robert Kagan, Paradise and Power Europe and America in the New World Order, Atlatic, London 2003.
  13. Stanley Hoffman, French Dilemmas and Strategies, Harvard University Press, 2007.
  14. vs.rs/index.php?content=bce7dcf0-fd29-102b-9fa8-28e40361dc2e
  15. consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations/completed-eu-operations
  16. eda.europa.eu
  17. consilium.europa.eu/eeas/security-defence/csdp-structures-and-instruments/eu-operations-centre?lang=en
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 316.32(4-672EU):355.02(497.11) 173-186
ç