Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКА УНИЈА

ПРИСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ПРОЦЕС БЕЗ КРАЈА

Сажетак

Приступање Републике Србије Европској унији је процес који више од 18 година у континуитету окупира интересовање академске заједнице, институција, невладиног сектора и самих грађана. Европска будућност Србије и Западног Балкана је прокламована од стране Европског савета на самиту у Солуну 2003. године. Овај период праћен je различитим процедуралним фазама приближавања и сарадње, у чијој основи се налазе економски и политички интереси обеју страна за економско повезивање, јачање односно приступање јединственом тржишту, раст животног стандарда грађана, владавину права, јачање институција, поштовање заједничких европских вредности и демократски развој друштва. Домаћа и страна литература која третира европске интеграције, документа и извештаји институција и медијски наступи представника обеју страна понекад указују на дијаметрално супротне ставове, као да се ради о два потпуна паралелна процеса оптерећена различитим виђењима и вредновањима, препуних недовољном искреношћу и недостатком поверења у остваривању циљева интегративних процеса. Овим радом се аналитички и критички приступа истраживању процеса приближавања и приступања Републике Србије Европској унији и указује на међусобне противречности, недостатке, неконзистентности и неизвесности које се јављају у јавности и код грађана Републике Србије. Стратегија за проширење ЕУ на Западни Балкан из 2018. године и нова методологија приступања су примери par excellеnce за увид у непрекидни процес измена, недоследности и неповерења. Намера аутора је да употребом историјског, упоредног и телеолошког метода истраживања, уз анализу претходних проширења Уније и политичких процеса, укажу на нелогичности, засићеност и растуће неповерење грађана Републике Србије у процес приступања. Из перспективе грађана Републике Србије чини се да ЕУ, као стратешки приоритет у ког су највише веровали последњих 20 година, треба полако да препусти своје место другим облицима геополитичког повезивања.

кључне речи:

Референце

  • Висковић, Ивo. 2021. ,,Још дуго нећемо у ЕУ“, НИН, 12.02.2021.
  • Зечевић, Слободан. 2020. ,,Макронов модел приступних преговора о уласку у Европску унију“, Култура полиса, бр.42/2020: 351-359. Нови Сад: Култура – Полис
  • Министарство европских интеграција. н.д. ,,Историјат евроинтеграција Републике Србије“. https://www.mei.gov.rs/srp/srbija-i-eu/istorijat-odnosa-srbije-i-eu/, 10/01/2021.
  • Милановић, Бранко. 2020. ,,Илузија је да ће Србију примити у ЕУ“, Време, 24.12.2020.
  • Петровић, Милош. 2019. ,,Измењена политика проширења: Изазови и концентрични кругови интеграције“, Међународни проблеми, бр.1/2019: 50-79. Институт за међународну политику и привреду
  • Министарство европских интеграција. н.д. ,,Истраживања јавног мњења“. https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/nacionalna-dokumenta/istrazivanja-javnog-mnjenja, 10/02/2021.
  • Ћеранић-Перишић, Јелена. 2020. ,,Ближа интеграција земаља Западног Балкана са Европском унијом на основу нове методологије проширења“, Српска политичка мисао, бр. 3/2020:153-177.
  • Agenda 2000: For a stronger and wider Union, COM(97) 2000, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al60001,12/01/2021.
  • Council of the European Union. 2003. Thessaloniki European Council 19 And 20 June 2003 Presidency Conclusions. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11638-2003-INIT/en/pdf, 15/12/2020.
  • European Commission. 2018. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A credible enlargement perspective for and enhanced EU engagement with the Western Balkans, COM(2018) 65
  • European Commission. 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans, COM(2020) 57
  • Treaty on European Union (Consolidated version 2016)“, OJ C 202, 7.7.2016, p. 1 – 389,
  • White Paper on the Future of Europe, Reflections and scenarios for the EU27 by 2025, COM(2017) 2025 final.
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 327.39+340.137(497.11)(4-672EU) 183-198
ç