Изабери језик:
Тема броја

ХРИШЋАНСТВО И НАЦИЈА, СРПСКА ПИСМЕНОСТ, ИДЕНТИТЕТ

ПРИМЕНА СРПСКЕ ПИСМЕНОСТИ И КАЛЕНДАРА У ПЕРИОДУ ВЛАДАВИНЕ ДИНАСТИЈЕ НЕМАЊИЋ

Сажетак

У овом тексту аутор је аналитичко-синтетичком и компаративном методом предочио да су владари из српске средњовековне династије Немањић преузели од ранијих генерација Срба знања о историји, календару, писмености, астрономији, метеорологији, архитектури и осталим наукама стара више хиљада година и оставили их као своју задужбину будућим генерацијама. Аутор је анализирао узроке и континуитет распостирања цивилизацијских знања и достигнућа из периода праисторијске цивилизације Лепенског Вира и Винче у Србији, као што су знакови и симболи за време и вечност из праисторијског Винчанског писма и стари српски народни календар, који су уписани на значајним државним документима, манастирима, фрескама и споменицима из периода владавине династије Немањић у средњем веку, као и начин на који су владари из династије Немањић оставили знања која су претходила њима и знања из свог времена у завештање будућим генерацијама у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Alexander, John, Yugoslavia before the Roman Conquest, Thames and Hudson, London,1972.
  2. Андрејић, Живојин, Метафизика Лепенског Вира, Центар за митолошке студије Србије, Културни центар „Р. Домановић“, Лапово, Колор прес, Рача, Крагујевац, 2005.
  3. Андрејић, Живојин Р., Илић, Виолета С., „Мултикултурна и етничка прожимања Срба и Влаха у Србији на размеђи између Југославије и Румуније“, Митолошки зборник 32, Центар за митолошке студије Србије, Рача, 2014.
  4. Андрејић, Живојин „Условљеност програма живописа и архитектуре оријентацијом и светлом српских средњовековних цркава на примеру Студенице, Жиче и Манасије“, Средњи век у српској науци, историји, књижевности и уметности, III, Деспотовац 2012.
  5. Черноризец Храбър, О письменах, у К.М. Куев, Черноризец Храбр, БАН, София, 1967.
  6. Филиповић, Слободан, „Духовност српског календара“, www.vaseljenska.com, априла 2013.
  7. Franklin, Simon, Writing, Society and Culture in Early Rus, C. 950-1300, Cambridge University Press, 2002
  8. Ilyov, Vasil, „Some synthetic characteristics of the ancient macedonian language – Pre – Vedic grave monument with inscription in ancient Macedonian writing and in an ancient Macedonian tongue“, http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians-part2/spomenici9-e.htm
  9. Јевтић, Милош, „Чувари жита у праисторији: Студија о житним јамама са Калакаче код Бешке“, Градски музеј Вршац, Филозофски факултет Београд, Вршац, Београд, 2011.
  10. Краљ, Миљана, „Слике чуда у Витлејему“, Новости, 07. 01. 2016.
  11. Муцопулос, Николаос. „Базиликата „Свети Ахилий“ в Преспа. Един исторически паметник-светиня“, София, 2007.
  12. „Натпис из Цркве Св. Богородице Одигитрије из 7823. године? “, октобра 2012, http://www.magacinportal.org/2012/10/17/natpis-iz-crkve-sv-bogorodice-odigitrije-iz-7823-godine/
  13. Недељковић, Миле, „Зимски знак ватре, летњи знак сунца и Перунова муња“, Српско наслеђе, Историјске свеске бр. 9, септембар 1998., НИП „ГЛАС“, 1998., http://www.srpsko-nasledje.rs/sr-c/1998/09/article-02.html
  14. Павлов, Пламен, Бунтари и авантюристи в средновековна България, Варна: LiterNet, 2005.
  15. Пешић, Радивоје, Винчанско писмо и други граматолошки огледи, Пешић и синови, Београд,
  16. Петровић, Александар М., “Винчанско писмо и знаци времена цивилизације: Доматриос“, Библиотека Матице српске Нови Сад, 7. жетвара (јуна), 2004,
  17. http://www.srbijadanas.net/domatrios/
  18. Петровић, Сретен, Митологија Срба, Просвета, Ниш, 1997.
  19. Руски царски летопис, прев. са староруског M. Витезовић, Завод за уџбенике, Београд, 2012.
  20. Стеванчевић, Милан T., „Синволи четворојеванђеља на капитeлима Српске Православне Цркве – Светог Апостола и еванђелисте Марка“, Док. 4. Српски календар, Београдска школа метеорологије, 2012.
  21. Стеванчевић, Милан Т., „Српски календар као културно и историјско наслеђе српског народа и Српске Православне Цркве“, Београдска школа метеорологије, Дoк. 5, 2012.
  22. Стеванчевић, Милан Т., „Српски календар Светог Саве и Вујански Kрст Патријарха Павла“, Београдска школа метеорологије, Библиотека Научна истраживања, Свеска четврта, Док. 10, Београд, 2011.
  23. Стеванчевић, Милан Т., „Српски народни календар“, Београдска школа метеорологије, Свеска Трећа, Београд, 2011.
  24. Стојановић, Љубомир, Стари српски записи и натписи, књиге 1,2, 3, 4, Српска Краљевска Академија, Српска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци, 1902.; 1903.; 1905.; 1923.
  25. Субашић, Борис, „Сензационално: Пронађен календар стар 8.000 година“, Новости, 19. 11. 2013.
  26. Субашић, Борис, „Сунце се двапут рађа над Лепенским виром“, Новости, 14. 09. 2015.
  27. Субашић, Борис, „Света гора надомак Београда“, Новости, 17.08. 2013.
  28. Свети Јован Шангајски, „Рођење Светог Јована Крститеља“, Pravoslavniodgovor.com, http://www.pravoslavni-odgovor.com/Crkva_Hristova/Besede_Sveti_Jovan_Sangajski/Rodjenje_Svetog_Pretece.htm
  29. Тадић, Милутин, „Оријентација најзнаменитијих средњовековних цркава у АП Косову и Метохији (Република Србија)“, Зборник радова конференције “Развој астрономије код Срба VII, Београд, 18-22. април 2012, (Ур.) М. С. Димитријевић, Публ. Астролошко друштво „Руђер Бошковић” бр. 13, 2014.
  30. Tadić, Мilutin, Anđelić, Sava, Solstice orientation of the Saint Nicholas’ church monastery Studenica, Serbia”, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijic”, SASA 2012, Volume 62, Issue 1.
  31. Тадић, Милутин, Студенички сунчаници, Багдала, Крушевац, 1987.
  32. Trebinjelive.info, „Najstariji na svijetu – po srpskom kalendaru danas je 7524. godina“,  28. 05. 2016., http://trebinjelive.info/2016/05/28/najstariji-na-svijetu-po-srpskom-kalendaru-danas-je-7524-godina/
  33. Trebinjelive.info, „U Srbiji pronađen kalendar star 8.000 godina“, 24. 03. 2015., http://trebinjelive.info/2015/03/24/u-srbiji-pronaden-kalendar-star-8-000-godina/
  34. Vahanyan, Vahan, Vahanyan, Grigori, „The Intercultural relations between Old Europe and Old Armenia“, XXIII Valcamonica Symposium “Making history of prehistory, the role of rock art”, 28 October – 2 November 2009, Capo di Ponte – Valcamonica, Italy, http://www.iatp.am/vahanyan/articles/valcamonica1.pdf
  35. Zarković, Božidar, „Pečati Stefana Nemanjе“,  Baština 13, 2002.
  36. Zivanovic, Srboljub, Kromanjonci u Djerdapu, Pesic i sinovi, Beograd, 2015.
  37. Zivanovic, Srboljub, „Vinca Skeletons Studied in Situ at the Gomolava Site, Yugoslavia“, Current Anthropology 18, no. 3 (Sep.), 1977.
  38. Youtube.com, „Лепенски вир (најстарија цивилизација у Европи)“, https://www.youtube.com/watch?v=cyrkylUorME#t=550
периодика Политичка ревија 4/2016 УДК 003.315+006.95]:930.85(=163.41) “11/13“ 17-38
ç