Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА, ПИТАЊЕ ИДЕНТИТЕТА И СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА

ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА

Сажетак

У периодима када се фундаментални циљеви политичког живота државе доводе у питање окрећемо се историјској компаративној анализи тражећи поуке о начинима избора и остваривања националних инте­реса. Разлог избора XIX-ог века и савременог периода за упоредну анализу перцепције националних интереса су сличности националних задатака та два периода као и изазова који их прате. Без свести о специфич­ности сопствених потреба, као друштва у целини, тешко се може изнаћи добар модалитет за остваривање виталних интереса. А без сагласности већег дела политичке елите, и друштва у целини, око тога шта је општи интерес, шта је садржај преклапајућег друштвеног консензуса, ти циљеви ће тешко бити остварени.

 

кључне речи:

Референце

  1. Andreas Osiander, The states system of Europe 1640-1990, Clarendon Press, Oxford, 2003.
  2. Бранко Бешлин, Европски утицаји на српски либерализам у XIX веку, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2005.
  3. Ђуро Бодрожић, „Српски национални идентитет: извори и основи“, Национални интерес, вол.13, бр. 1/2012, Институт за политичке студије, Београд.
  4. В.П. Потемкин, Историја дипломатије, Државни издавачки завод Југославије, Београд 1949.
  5. Дејвид Мекензи, Илија Гарашанин – државник и дипломата, Просве­та, Београд 1987.
  6. Ненад Ђуретић, Политички либерализам Владимира Јовановића, Удружење за политичке науке СиЦГ, Нови Сад, 2004.
  7. Владимир Јовановић, За слободу и народ, Платонова штампарија, Нови Сад, 1868. година.
  8. Мирјана Радојичић, Историја у кривом огледалу, Институт за поли­тичке студије, Београд 2009.
  9. Радош Љушић, Књига о Начертанију, Белетра, Београд, 2004.
  10. Ђорђе Стојановић, „Различити идејни приступи феномену патриоти­зма“, Национални интерес, вол. 13, бр. 1/2012, Институт за политич­ке студије, Београд, 2012.
  11. Драган Симеуновић, Нововековне политичке идеје у Срба, I књига, Институт за политичке науке, Београд, 2003.
  12. Момчило Суботић, „Српски национални идентитет историјски и савремени изазови“, Политичка ревија, вол.10, бр. 3/2011, Институт за политичке студије, Београд.
  13. Момчило Суботић, „Србија и Европска унија“, Српска политичка мисао, бр. 1/2010, Институт за политичке студије, Београд.
  14. Хенри Кисинџер, „Дипломатија“, Клуб ПЛУС, Београд, 2008.
  15. Џон Миршајмер, „Трагедија политике великих сила“, Удружење за студије САД у Србији, 2008.
периодика Политичка ревија 1/2013 УДК: 323.1(=163.41):321.01 79-97
ç