Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПРИКУПЉАЊЕ ОБАВЕШТАЈНИХ ПОДАТАКА КАО ИЗАЗОВ ПОШТОВАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА

Сажетак

Многе актуелне дебате на тему људских права налазе се у оквиру модерних изазова и околности, нарочито у сектору безбедности. Током двадесетог века, институционална злоупотреба моћи угрозила је многе моралне перспективе, између осталог и ону која се тиче поштовања људских права. Људска права у том смислу не треба посматрати као секундарни феномен, већ као есенцију организационе и културне поставке данашњег света. Борба против тероризма је донела нове изазове и нове притиске за бројне владе. Политике и методе које се у овој борби користе, многи аутори карактеришу као неморалне и контра-продуктивне. Национална безбедност је један од најважнијих принципа за државе и грађане, али њени домети не смеју угрозити друге политичке, друштвене и моралне вредности.

кључне речи:

Референце

  1. Amnesty International, “Report 2004: War on Global Values – Attacks by Armed Groups and Goverments Fuel Mistrust, Fear and Division”
  2. Burke William W., “Human Rights and National Security: The Strategic Correlation”, Harcard Human Rights Journal, Vol. 17, 2004.
  3. Velasquez Manuel, Andre Claire, Shanks Thomas, Meyer Michael J., “Ethics and Virtue”, Issues in Ethics, 1/3, 1999.
  4. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, “What amounts to ‘a serious violation of international human rights law – an analysis of practice”, Geneva, 2004.
  5. Gill Peter, Phythian Mark, “Intelligence studies: some thoughts on the state of the art”, Annals of the University of Bucharest, Political Science Series 14, 2012.
  6. Zalta E. N., “Consequentialism”, Stanford Encyclopedia, plato.stanford.edu/entries/consequentialism/, 12.08.2015.
  7. McGruddy Janine, “Multilateral Intelligence Collaboration and International Oversight”, Journal of Strategic Security, 6, No. 5, 2013.
  8. Sepper Elizabeth, “Democracy, Human Rights, and Intelligence Sharing”, Texas International Law Journal, Vol. 46, No.151, 2010.
  9. Sjoberg Gideon, Gill Elizabeth A., Williams Norma, “A Sociology of Human Rights”, Social problems, 48, No. 1, 2001.
  10. Hafner-Burton Emilie, Shapiro Jacob N., “Tortured Relations: Human Rights Abuses and Counterterorrism Cooperation’, Political Science and Polotics, Vol. 43, No. 3, 2003.
  11. Herman Michael, Intelligence Services in the Information Age: Theory and Practice, Taylor & Francis, London, 2001.
  12. Carothers Thomas, “Promoting Democracy and Fighting Terror”, Foreign Affairs, 84, No. 86, 2003.
периодика Политика националне безбедности 2/2015 УДК: 327.84+355.40]:342.7 73-83
ç