Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

ПРЕХОДЪТ КЪМ КАПИТАЛИЗЪМ КАТО ОЛИГАРХИЧЕН ПРЕВРАТ

Сажетак

In this article – dedicated to the 200th anniversary of Karl Marx, I will justify the thesis that the transition from socialism to capitalism in the countries of Eastern Europe is not a denial, but a confirmation of the actual Marxist conception of the revolution: as a result of the action of objective historical laws. The transition can be seen as an “oligarchic” coup, carried out with the efforts of the elite of the richest and strongest Western countries, in order to remove their main rival and restoration of capitalism in these countries. In them, this social system has returned to its most primitive version of  “peripheral” capitalism, which is typical of the Third World conquered countries.

кључне речи:

Референце

  • Eagleton T., 2011, Why Marx was Right, 2011, New Haven& London: Yale University Press.
  • Ленин В.И., О закономерностях возникновения и развития социализма и комунизма, М., Госполитиздат, 1960.
  • Ленин В.И., Полное собрание сочинении/uaio.ru/vil/vilall.htm.
  • Лозев К., 2018, За Маркс и марксизма през погледа на Карл Попър, NotaBene – електронно списание за философски и политически науки, Бр. 40.
  • Маркс К., Фр. Енгелс, 2013, Манифест на комунистическата партия, прев. Д. Денков, Projectoria.
  • Попър К., 1995, Отвореното общество и неговите врагове. Апогеят на пророчеството, Том II, прев. К. Лозев, Фондация „Отворено общество-София“ и „Златорог“.
  • Уолърстейн И., 2011, Дилемите на отвореното пространство: бъдещето на Световния социален форум – В: сп. „Понеделник“, бр. 7-8, София, с.6-17л.
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 316.323.6/.7(4-11)“19/20“ 185-192
ç