Изабери језик:
Тема броја

КОНТРОВЕРЗЕ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ПРАВНИ ОСНОВ СПОРАЗУМА О СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ИЗМЕЂУ ЕУ И КОСОВА* И ПОЗИЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Предлог Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП) између Европске уније (ЕУ) и Европске заједнице за атомску енергију, с једне стране, и Косова*, с друге стране (ССП са Косовом), покреће бројна питања која се тичу статуса Косова. Будући да Косово није држава у смислу међународног права нити се, како је предвиђено ССП-ом са Косовом, закључивањем овог споразума прејудицира позиција чланица по питању статуса Косова нити представља признање Косова, као кључно, поставља се питање правног основа за закључење ССП-а, будући да је чл. 217 Уговора о функционисању ЕУ закључивање споразума о придруживању резервисано за државе и међународне организације. Аутор разматра и питање улоге (могуће) УНМИК-а и Републике Србије у поступку закључења ССП-а са Косовом и питање последица закључења овог споразума на одређивање коначног статуса Косова.

кључне речи:

Референце

  1. Dashwood, Alan, Doungan, Micael, Rodger, Barry, Spaventa, Eleonor, Wayatt, Derrick, Whyatt and Dashwood’s European Union Law, Hart Publishing, 6th, Oxford-Portland, 2011.
  2. Hehir, Aidan, “Kosovo and the International Community, (Aidan Hehir ed.) Kosovo, Intervention and Statebuilding – The International community and the transition to Independence, Rutledge, London and New York, 2010.
  3. Kirgis, Frederic L. Jr., “Admission of ‘Palestine’ as a Member of a Specialised Agency and Withholding the Payment of Assessments in Response”, American Journal of International Law, 84/1990, стр. 218-230.
  4. Koeth, Wolfgang, “Bosnia, Kosovo and the EU: Is Accession Possible without Full Sovereignty?”, EIPA Scope, European Institute for Public Administration, 2012, стр. 31-36.
  5. Koeth, Wolfgang, “State Building without a State: The EU’s Dilemma in Defending Its Relations with Kosovo”, European Foreign Affairs Reviews, vol. 15, 2010, стр. 227-247.
  6. Orakhelashvili, Aleksander, „The Acts of the Security Council: Meaning and Standards of Review“, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 11/2007., стр. 143-195.
  7. Perritt, Henry H. Jr.,” Final Status for Kosovo”, Chicago-Kent Law Review, 3/2005, стр. 3-27.
  8. Vidmar, Jure, „Kosovo Advisory Opinion Scrutinised“, Leiden Journal of International Law, vol. 24 (2), 2011, стр. 355-383.
  9. Wood, Michael, “The Interpretation of Security Council Resolutions”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, 2/1998, стр. 73-95.
  10. Application of the Interim Accord of 13 September 1995 (FRY of Macedonia v. Greece), Judgement of 5 December 2001, International Court of Jursice Reports 2001.
  11. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a on a Feasibility Study for a Stabilization and Association Agreement between the European Union and Kosovo*, COM (2012) 602 final, 10.
  12. Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Atomic Energy Community (2010/C 84/01), Official Journal of the European Union, 30.03.2010, C84/41-C84-42.
  13. Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Jorunal of the European Union, 26. 10. 2012 C 326/47-390.
  14. Council Conclusions on Kosovo, Council of the EU, 2008c, 2851st External Relations Council meeting, Brussels, 18 February 2008, http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_7720_en.htm, 15/11/2015.
  15. Council Decision (EU) 2015/1988 of 22 October 2015, on the signing, on behalf of the Union, of the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, on the one part, and Kosovo (*), of the other part., Official Journal of the European Union, 6.11.2015, L 290/4-L 290/6.
  16. Council Decision 2004/424/EC of 21 April 2004 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China on the readmission of persons residing without authorisation, Official Journal of the European Union, 30. 04. 2004, L143/97-L143/98.
  17. Council Decision 2004/80/EC of 17 December 2003 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China on the readmission of persons residing without authorisation, Official Journal of the European Union, 24.1.2004, L17/23-L17/24.
  18. Guiding Principles of the Contact Group for a Settlement of the Status of Kosovo, as Annexed to the Letter Dated 10 November 2005 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-General, United Nations doc. S/2005/ 709.) Kosovo Advisory Opinion, para. 66.
  19. Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Stabilization and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, on the one part, and of Kosovo*, of the other part, Brussels, 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094-95 (NLE).
  20. Recommendation for a Council Decision approving the conclusion, by the European Commission, on Behalf of the European Atomic Energy Community, of the Stabilization and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo*, of the other part, Brussels, COM (2015) 182 final.30.04.2015.
  21. Recommendation for a Council Decision authorizing the opening of negotiations on a Stabilisation and Association Agreement between the European Union and Kosovo*, Brussels, 22.4.2013 COM (2013) 200 final.
  22. Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo’s future status, UN. Doc. S/2007/168, 26 March 2007.
  23. Resolution of the Security Council, UN Doc. S/RES/1244(1999), 10 June 1999.
  24. Stabilization and Association Agreement between the European Communities and their Member States on the one part, and the Republic of Serbia, of the other part, Official Journal of the European Union, 18.10.2013.
  25. Stabilization and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and Kosovo*, on the other part, Council of the EU, Brussels, 2 October 2015 (OR. en) 10728/1/15 Rev 1.
  26. Twelfth meeting of the International Steering Group for Kosovo(8th February 2011, Brussels, Belgium) http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dsee/dv/0511_03_/0511_03_en.pdf (15/11/2015).
  27. Договор о регионалном представљању и сaрадњи (Брисел, 24. фебруар 2012), http://kim.gov.rs/pregovaracki-proces.php, 15/11/2015.
  28. Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа (Брисел, 19 Април 2013), http://kim.gov.rs/pregovaracki-proces.php, 15/11/2015.
периодика Српска политичка мисао 4/2015 УДК 341.24(4-672EU:497.115)“2015“:341.218 253-274
ç