Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ЈЕЗИЧКЕ ИСТОРИЈЕ И ИСТОРИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА

ПОВЕЗАНОСТ ИЗМЕЂУ КОЦКАЊА И ХУЛИГАНИЗМА: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Сажетак

Рад се бави истраживањем могуће повезаности између коцкарских склоности у спортским кладионицама и хулиганизма, на простору Србије. Имајући у виду да хулиганизам и коцкање представљају врсте ризичног понашања, аутор креће од претпоставке да постоји одређени каузалитет између ове две врсте појава. У циљу доказивања ове хипотезе, спроведено је анкетирање на територији Србије на случајном узорку од 829 испитаника. Резултати истраживања су, сем структуре (полне, старосне, образовне) коцкара у кладионицама, показали да скоро 1/5 испитаника који упражњавају овај тип коцке, припада хулиганским групама. На тај начин су остварени примарни циљеви истраживања. За добијање релевантних резултата коришћена је метода дескриптивне статистике, а сем сазнајне, ово истраживање има и апликативну вредност која се може реализовати у различитим програмима превенције ризичног понашања.

кључне речи:

Референце

  1. Бачанац Љубица, Небојша Петровић, Ненад Манојловић, Спорт и насиље: емпиријска анализа насиља у спорту Србије, Спортски савез Србије, Београд, 2016.
  2. Величковић Предраг, “Утврђеност оспособљености полицијских службеника Полицијске Управе у Новом Саду за обезбеђење спортских манифестација повећаног ризика”, Безбедност, бр. 1, 2012.
  3. Грмуша Адријана, “Сложеност одређења електронског вршњачког насиља као феномена савременог друштва”, Српска политичка мисао, бр. 1, 2016.
  4. Деспотовић Љубиша, Глобализација и геополитика идентитета, Каирос, Сремски Карловци, 2017.
  5. Ђорић Марија, “Политизација хулиганизма”, Политичка ревија, бр. 3, 2010.
  6. Đorić Marija, Huliganizam: nasilje i sport, Nauka i društvo Srbije, Beograd, 2012.
  7. Zoričić Zoran, Torre Robert, Orešković Anto, “Kockanje i klađenje – ovisnosti novog doba”, Medicus, br. 2, 2009.
  8. Љубичић Милана, “Преглед дефиниција и трендова ризичних понашања младих”, Теме, бр. 1, 2012.
  9. Медији, спорт, насиље: извештај истраживања, Министарство омладине и спорта Републике Србије, Удружење спортских новинара Србије, Београд, 2009.

  Интернет странице

  1. Neven Ricijaš, Dora Dodig, Aleksandra Huić, Valentina Kranželić, Navike i obilježja kockanja u urbanim sredinama, Zagreb, 2011, стр. 24. https://bib.irb.hr/datoteka/654654.IZVJESTAJ_-_KOCKANJE_ADOLESCENATA.pdf
  2. http://www.blic.rs/vesti/drustvo/trecina-srbije-zivi-od-kladionice-sportske-igre-na-srecu-postale-jaka-privredna-grana/vvg5xm2
  3. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=08&dd=06&nav_category=12&nav_id=632772
  4. http://www.batut.org.rs/download/publikacije/Izvestaj%20srpski%20web.pdf

   

периодика Политичка ревија 4/2017 УДК 174.6:316.624(497.11) 39-55
ç