Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОСЛЕХЛАДНОРАТОВСКИ СВЕТ ИЗМЕЂУ ИДЕОЛОГИЈЕ И ПОЛИТИКЕ СИЛЕ

Сажетак

Аутор се у оквиру овог рада бави доминантном послехладноратовском парадигмом која се заснива на идеји о морализацији међународних односа и нестајању политике силе са међународне сцене након пада Берлинског зида. Реч је о либералној и оптимистичкој визији света која питања демократије и њеног ширења, поштовања људских права, као и питања хуманитарних интервенција или међународног кривичног правосуђа, дефинише као основне послехладноратовске проблематике. „Арапско пролеће” дало је нови полет овим либералним идејама које чине темељ парадигме која и данас представља основни оквир промишљања међународних односа. Наведени континуитет се у раду показује критичким освртом на текстове четири савремена аутора.

кључне речи:

Референце

  1. Battistella, Dario, “L’Occident, exportateur de démocratie”, Politique étrangère, 4/2011.
  2. Bellamy, Alex J., “Libya and the Responsibility to Protect: The Exception and the Norm”, Ethics & International Affairs, 25, No. 3, 2011.
  3. Clapton, William, “Risk and Hierarchy in International Society”, Global Change: Peace and Security, 21, Issue 1, 2009.
  4. Clapton, William, Hameiri, Shahar, “The Domestic Politics of International Hie­rarchy: Risk Management and the Reconstitution of International Society”, International Politics, 29, No. 1, 2012.
  5. Clark, Ian, “Democracy in International Society: Promotion or Exclusion?”, Mil­lennium Journal of International Studies, 37, No. 3, 2009.
  6. Clark, Ian, Legitimacy in International Society, Oxford University Press, Oxford, 2005.
  7. Corten, Olivier, “L’idéologie des discours interventionnistes: Comment justifier une guerre illégale au nom du droit ?”, Contradictions, n° 136, 2011.
  8. Dalacoura, Katerina, “US democracy promotion in the Arab Middle East since 11 September 2001: a critique”, International Affairs, 81, Issue 5, 2005.
  9. Donnelly, Jack, “Sovereign Inequalities and Hierarchy in Anarchy: American Po­wer and International Society”, European Journal of International Relations, Vol. 12, No. 2, 2006.
  10. Fukuyama, Francis, La fin de l’histoire et le dernier homme, Flammarion, coll. Champs, Paris, 1993.
  11. Gowa, Joanne, “The Democratic Peace after the Cold War”, Economics & Politics, Volume 23, July 2011.
  12. Hobson, Christopher, “The Limits of Liberal-Democracy Promotion”, Alternati­ves, 34, No. 4, 2009.
  13. Hobson, Christopher, “Liberal democracy and beyond: extending the sequencing debate”, International Political Science Review, 33, No. 4, 2012.
  14. Jovanović, Miloš, Légitimité et légitimation du recours à la force dans l’aprèsguerre froide. Étude de cas: l’intervention militaire de l’OTAN contre la Ré­publique fédérale de Yougoslavie, ANRT, Villeneuve d’Ascq, 2010.
  15. Lynch, Marc, “The Big Think Behind the Arab Spring”, Foreign Policy, December 2011.
  16. Simpson, Gari, Velike sile i odmetničke države, Beogradski centar za ljudska prava, Beograd, 2006.
  17. Simpson, Gerry, “Two Liberalisms”, European Journal of International Law, 12, 2001.
  18. Sorensen, Georg, “What Kind of World Order?: The International System in the New Millennium”, Cooperation and Conflict, 41, No. 4, 2006.
периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 327:321.7“1990/2012“ 187-204
ç