Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ИЗ ЗЕМЉЕ САФАРИ

Сажетак

У овом чланку аутор проблему распада СФРЈ прилази иреко анализе распада система вредности и идеологије која је некада тој творевини обезбеђивала легитимитет. Метод је детаљна анали­за трећег албума Забрањеног пушења, Иоздрав из земље Сафари. Теза је да je анализом распада југословенског система вредности и тенденција које он најављује, овај албум најавио и распад саме државе. Аутор такође даје анализу неопримитивистичког покрета у оквиру ког je деловала и поменута група и иоставља овај сложени феномен у контекст тадашње политичке и економске кризе.

кључне речи:

Референце

  1. Барух Вахтел, Е, (2001), Стварање нације, разарање нације, Стубови културе, Београд.
  2. Биланџић, Д, (2006), Повјест изблиза, Прометеј, Загреб.
  3. Ђурковић, М, (2002), Диктатура, нација, глобализација, НЕС, Београд.
  4. Ђурковић, М, (2009), «Поткултура криминала и криминализација поткулту­ра», у Слика, звук и моћ, МСТ Гајић, Београд.
  5. Екмечић, М, (2008), Дуго кретање између клања и орања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  6. Нлдико, Е, (2006), «Одрастање у позном социјализму од ‘пионира малених’ до ‘војске потрошача’, у Лада Чале Фелдман и Инес Прица (ур.), Девијације и промашаји, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб.
  7. Исаковић, А, (1953), Велика деца, Ново покољење, Београд.
  8. Јањатовић, П, (2007), Илустрована екс Ју рок енциклопедија 1960-2006, ауторско издање Београд.
  9. Јовић, Д, (2003а), Југославија – држава која је одумрла: успон, криза и пад четврте Југославије, Самиздат Б92, Београд.
  10. Јовић, Д, (20036), „Зао дух Милошевићева југославенства“, Република, бр 320-321.
  11. Lampe, J, Prickett, R, Adamovic, Lj, (1990), Yugoslav-American Economic Rela­tions Since World War II, Duke University Press, Durham.
  12. Лис, Л, (2003), Одржавање Тита на површини, БМГ, Београд.
  13. Марковић, П, Ј, (2001), „Однос партије и Тита према југословенском и националном идентитету“ у Идентитет: Срби и/или Југословени, Институт за европске студије, Београд.
  14. Милосављевић, О, (2003), „Фаталистичко тумачење разарања Југославије“, Република, бр. 316-317.
  15. Михајловић, Д, (1969), Кад су цветале тикве, Матица српска, Нови Сад.
  16. Савковић, Д, (1983), Горила 1 и 2, Књижевне новине, Партизанска књига, Београд.
  17. Сучић, Д, (2009), Црк’о маршал – сукоб омладинске субкултуре и југославенске службене политике осамдесетих година двадесетог стољећа, необјављен дипломски рад, Филозофски факултет, Загреб.
  18. Ћимић, Е, (1985), Политика као судбина, Младост, Београд,
  19. Наведени албуми Забрањеног пушења:
   Das ist Walter, 1984, Југотон, Загреб.
   Док чекаш сабах са шејтаном, 1985, Југотон, Загреб.
   Поздрав из земље Сафари, 1987, Дискотон, Сарајево.
периодика Српска политичка мисао 2/2010 УДК: 316.752(497.1) 251-281
ç