Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОРЕЂЕЊЕ КРИМА И КОСОВА У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНОГ ЈАВНОГ ПРАВА

Сажетак

Аутономна Република Крим је у марту 2014. године донела Деларацију о независности која се позива на саветодавно мишљење МСП о проглашењу независно­сти Косова из 2010. Исти правни аргумент је употребио и председник РФ приликом потписивања докумен­та о припајању Крима. Правно тумачење показује да су се РФ и Аутономна Република Крим ипак позвали само на један део саветодавног мишљења МСП и то онај који истиче универзалну важност принципа самоопредељења. Други, конкретнији део саветодавног мишљења МСП који је пример за contradictio in adjecto, јер негира општепознату чињеницу да Резолуција 1244 гарантује суверенитет Србије на Косову, РФ и Аутономна Република Крим нису прихватили.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов С., Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2008.
  2. Кнежевић М., Изневерена држава, Институт за политичке студије, Београд, 2007.
  3. Костић С., Међународни односи и међународно право, Школска књига, Загреб, 1966.
  4. Крећа М., Међународно јавно право, Правни факултет, Београд, 2013.
  5. Крећа М., Пауновић М., Практикум за међународно јавно право, Досије, Београд, 2002.
  6. Кривокапић Б. Енциклопедијски речник међународног права и међународних односа, Службени гласник, Београд, 2010.
  7. Панајотис Г. Харитос „Статус Косова и Метохије према међународном праву“, Косово и Метохија: прошлост, садашњост, будућност. Зборник радова са међународног симпозијума одржаног у Београду од 16.-18. марта 2006 године, уредник Коста Михаиловић, САНУ, Београд, 2007.
  8. Стојановић Р., Србија пред Међународним судом правде, Књига 1: Одбрана, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  9. Стојановић Р, Србија пред Међународним судом правде, Књига 2: Пресуда, „Филип Вишњић“, Београд, 2007.
  10. Царић С., Саветодавна мишљења у међународном правосуђу, Службени гласник, Београд, 2009.
периодика Политичка ревија 4/2014 УДК 341.211(477.75)(497.115) 163-174
ç