Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ, КУЛТУРОЛОШКИ И ИДЕНТИТЕТСКИ ПРОЦЕСИ

ПОЛУИНТЕЛЕКТУАЛАЦ КАО ФАКТОР КВАРЕЊА ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ У ТЕОРИЈСКОЈ МИСЛИ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

Сажетак

Предмет овога рада јесте полуинтелектуалац у научној визури Слободана Јовановића. Јовановић је, у својим делима, овом карактерном типу личности посвећивао посебну пажњу, уверавајући читаоце у сву бескорисност оваквог типа човека који упорно стреми власти. Одсуство моралних особина полуинтелектуалца, у интеракцији с изазовима које намеће државна власт, неумитно доводи до његовог даљег кварења. Отуда полуинтелектуалац има својство фактора који шири своје вредносне ставове на друге. Он их чини огољеним каријеристима неспремним за исправне, већ пријемчивим за неморалне компромисе. Упознавање с оваквом личношћу, проналажење историјских примера и поређење с актуелним друштвеним приликама поново актуелизује Слободана Јовановића у научној јавности. Историјски вакуум, у коме је био забрањиван, касније се наставља супротним процесом, односно повећаним интересовањем аутора за Јовановићеву научну мисао. Убрзано почиње период публиковања књига и расправа у којима се јавност упознаје с аутентичним моментима његовог живота и интелектуалног рада.
Циљ овог рада се огледа у оригиналном приказу ставова и мишљења Слободана Јовановића о полуинтелектуалцу. Поред овог тематског обухвата, у раду ће бити разматрана и шира теоријска мисао Слободана Јовановића. Неселективним приступом биће обухваћени најважнији извори у којима се пружа шира слика историјских догађаја у чијем вртлогу су важну улогу одиграли „полуинтелектуалниˮ појединци.
Резултати рада се састоје у исказивању сопственог запажања аутора заснованог на оригиналним записима Слободана Јовановића. У раду се експлицитно закључује да њега, без имало претеривања и пристрасности, сматрамо незаобилазним аутором у теоријском изучавању феномена државне власти. Притом се изражена персонификација државне власти циљано заснива на феномену полуинтелектуалца као фактора њеног кварења.

кључне речи:

Референце

  • Antonić, Slobodan. 2010. „Klasni rat: Lenjinovo nasleđe.ˮ Sociološki pregled 45 (2): 159‒204.  doi: 10.5937/socpreg1002159A.
  • Cvetićanin, Neven. 2008. „Prevazilaženje konteksta francuske revolucije u postmodernom dobu – potiranje podele političkoga polja na levicu i desnicu.ˮ Sociološki pregled 42 (1): 101‒119. doi: 10.5937/socpreg0801101C.
  • Hefe, Otfrid. 2008. Pravda-filozofski uvod. Novi Sad: Akademska knjiga.
  • Hobs, Tomas. 1961. Levijatan, ili materija, oblik i vlast države crkvene i građanske. Beograd: Kultura.
  • Jovanović, Slobodan. 1932. Vođi Francuske revolucije. Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Gece Kona.
  • Jovanović, Slobodan. 1935. Iz istorije političkih doktrina (knjiga prva). Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kona.
  • Jovanović, Slobodan. 1935. Iz istorije političkih doktrina (knjiga druga). Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kona.
  • Jovanović, Slobodan. 1936. Vlada Aleksandra Obrenovića (knjiga treća). Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kona.
  • Krstić, Predrag. 2015. „Rana konzervativna kritika prosvetiteljstva.ˮ Godišnjak Fakulteta političkih nauka  9 (13): 205‒224. doi: 10.2298/THEO1404105K.
  • Milosavljević, Boris. 2012. „Kulturni obrazac i pojam polu intelektualca.ˮ Kultura 137 (4): 127‒143.  doi: https://doi.org/10.5937/kultura1237127M.
  • Milosavljević, Boris. 2013. „Marksistička kritika studije Slobodana Jovanovića o Marksu. Praksa i dijalektika.ˮ Theoria 56 (3): 15‒40.
  • Milosavljević, Boris. 2019. Svet i vreme Slobodana Jovanovića (1869–1958) – povodom 150 godina od rođenja. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
  • Stepanov, Radivoj i Despotović, Ljubiša. 1997. „Pledoaje za demokratiju Slobodana Jovanovića.ˮ Glasnik advokatske komore Vojvodine 69 (7-8): 267‒272.
  • Terzić, Predrag i Joksić, Ivan. 2021. „Državno pitanje u teorijskoj misli Slobodana Jovanovića.ˮ Srpska politička misao 71 (1): 65‒86. doi: https://doi.org/10.22182/spm.7112021.4.
  • Terzić, Predrag i Joksić, Ivan. 2021. „Francuska buržoaska revolucija iz pera Slobodana Jovanovića.ˮ Politička revija 68 (2): 311‒325. doi: https://doi.org/10.22182/pr.6822021.15.
  • Terzić, Predrag. 2020. „Ideja slobode u pravno – političkim delima Slobodana Jovanovića.ˮ Srpska politička misao 68 (2): 79‒98. doi: https://doi.org/10.22182/spm.6822020.3.
  • Terzić, Predrag. 2021. „Princip ekskluzivnog građanstva i status stranca.ˮ Društveni horizonti 1 (1): 13‒27.
  • Vreme. 2001. „Feljton: Pisma Slobodanu Jovanoviću (1).ˮ Novembar 22, 2001. https://www.vreme.com/kultura/pisma-slobodanu-jovanovicu-1/.
периодика Српска политичка мисао 1/2022 1/2022 УДК 32:929 Jovanović S. 33-52
ç