Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ПОЛОЖАЈ ЗАКОНА У ФРАНЦУСКОМ ПРАВНОМ ПОРЕТКУ

Сажетак

Закон представља најзначајнију потпору савременог правног поретка и незаобилазни је елемент сваког развијеног друштва. Није претерано чак рећи да закон представља једну константу људске цивилизације, с обзиром на његову вишемиленијумску древност, мада би се идентично могло рећи и за још неке правне ак­те, као што су пресуда и уговор. С обзиром да је реч о појму који на различите начине привлачи пажњу како правника теоретичара и практичара, тако и многих појединаца лаика, односно практично свих грађана као целине која потпада под дејство великог броја за­кона, логично је позабавити се његовим местом, улогом и правним дејством у једном врло развијеном и изграђеном праву као што је француско.

 

кључне речи:

Референце

  1. Bullier Antoine, La Common Law, Dalloz, Paris, 2ème éd., 2007.
  2. Carbonnier Jean, Sociologie juridique, PUF, Paris, 2ème éd., 2004.
  3. Gicquel Jean, Gicquel Jean-Eric, Droit constitutionnel et institutions po­litiques, Montchrestien, Paris, 2007.
  4. ‘’Du nouveau dans la Constitution?’’, Les petites affiches, no 97, numéro spécial, mai 2008.
  5. Јовичић Миодраг, Устав и уставност, Службени гласник, 2006, Београд.
  6. La confection de la loi, rapport d’étape, mars 2003.
  7. Lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris, 16ème éd., 2007
  8. Лукић, Кошутић, Митровић, Увод у право, Службени лист, Београд, 1999.
  9. Лукић Радомир, Методологија права, ИП Јустинијан, Београд, 2003.
  10. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2000.
  11. Mathieu Bernard, La loi, Dalloz, Paris, 2ème éd., 2004.
  12. Пејковић Марко, ,,Уставни суд у политичком систему Србије и ком­паративна искуства – теорија и пракса’’, Српска политичка мисао, 3/2010.
  13. Rousseau Jean-Jacques, Du contrat social, Edition Maxi-Poches, Paris, 1996.
  14. Rousseau Dominique, Droit de contentieux constitutionnel, Montchre­stien, Paris, 8ème éd., 2008.
  15. Favoreu Louis (са групом аутора), Droit constitutionnel, Dalloz, Paris, 12ème éd., 2009.
  16. Фулер Лон, Моралност права, Правни факултет Универзитета у Београду, 2001.
  17. Schmitt Carl, Théorie de la Constitution, PUF, Paris, 1993.
периодика Политичка ревија 2/2012 УДК: 321.01+340.1(44) 263-282
ç