Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕЛИ МЕЂУНАРОДНИХ ИНТЕГРАЦИЈА

ПОЛОЖАЈ ОПШТИНА И РЕГИОНА У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ

Сажетак

У раду се анализира процес почетка и спровођења децентрализације у Чешкој Републици након уласка у процес транзиције. Пажња је највише посвећена темељима и организацији успостављених на савременим стандардима након распада Варшавског пакта. Значајан елемент ове анализе је усклађеност процеса децентрализације у овој земљи са европским стандардима у истој области. Циљ овог рада је да се утврди јасна дефинисаност положаја и овлашћења јединица локалне самоуправе, што укључује и регионе. Зато је Устав Чешке Републике важан аспект у овој анализи. У то спада и јасан увид у разграничење овлашћења и надлежности између локалних и регионалних власти, на једној, и централних власти, на другој страни. У раду се може видети да је Чешка Република учинила значајне кораке у унапређењу свог система локалне и регионалне самоуправе у складу са савременим стандардима који постоје у овој области. Намеће се мишљење да је постојећи систем локалне и регионалне самоуправе у Чешкој Републици изграђен по угледу на развијене западноевропске земље. У случају ове државе то значи да су темељи локалне и регионалне самоуправе изграђени су на савременим основама, односно његово функционисање прати развој ове области који постоји на европском тлу.

кључне речи:

Референце

  1. Димитријевић Предраг, Вучетић Дејан, Систем локалне самоуправе, Правни факултет у Нишу и Службени гласник, Београд, 2011.
  2. Лацина Карел, Вајдова Зденка, „Локална самоуправа у Републици Чешкој“, у зборнику: Упоредна искуства локалних самоуправа, (приредио: Мијат Дамјановић), Магна Агенда, Београд, 2002, стр. 153-181.
  3. Baun Michael, Marek Dan, “Regional Policy and Decentralization in the Czech Republic”, Regional and Federal Studies, Vol. 16, No. 4, December 2006, стр. 409-428.
  4. Bryson Philip J, Cornia Gary C., “Fiscal Decentralization in the Czech Republic”, Analytical report, United Nations Public Administration Network, 22 July 2002, стр. 1-17.
  5. Constitution of the Czech Republic, 16 December 1992.
  6. Lacina Karel, Vajdova Zdenka, “Local Government in Czech Republic”, Decentralization: Experiments and Reforms, (Tamás M. Horwáth), Local Government and Public Service Reform Initiative/Open Society Institute, Budapest, 2000, стр. 262-279.
  7. Local and regional structures in Europe, Council of European Municipalities and Regions, Paris, 2006, стр. 11.
  8. Structure and operation of local and regional democracy: Czech Republic, Council of Europe, Strasbourg, October 2010, стр. 1-41.
  9. The State of Regionalism in Europe, An AER Report, Part II: What do Regions look like in Europe, The Assembly of European Regions, Strasbourg, October 2010.
  10. Vajdova Zdenka, “Czech Republic”, UCLG Country Profile, United Cities and Local Governments, стр. I-VII.
  11. Vojtechova Hana, “The Role of Local Referenda”, European Commission, Community Research, Arenas for Risk Governance – ARGONA, стр. 1-28.
  12. Yoder Jennifer A., “Decentralisation and Regionalisation after Communism: Administrative and Territorial Reform in Poland and the Czech Republic”, Europe-Asia Studies, Vol. 55, No. 2, 2003, стр. 263-286.
  13. Димитријевић Предраг, Вучетић Дејан, Систем локалне самоуправе, Правни факултет у Нишу и Службени гласник, Београд, 2011.
  14. Лацина Карел, Вајдова Зденка, „Локална самоуправа у Републици Чешкој“, у зборнику: Упоредна искуства локалних самоуправа, (приредио: Мијат Дамјановић), Магна Агенда, Београд, 2002, стр. 153-181.
  15. Baun Michael, Marek Dan, “Regional Policy and Decentralization in the Czech Republic”, Regional and Federal Studies, Vol. 16, No. 4, December 2006, стр. 409-428.
  16. Bryson Philip J, Cornia Gary C., “Fiscal Decentralization in the Czech Republic”, Analytical report, United Nations Public Administration Network, 22 July 2002, стр. 1-17.
  17. Constitution of the Czech Republic, 16 December 1992.
  18. Lacina Karel, Vajdova Zdenka, “Local Government in Czech Republic”, Decentralization: Experiments and Reforms, (Tamás M. Horwáth), Local Government and Public Service Reform Initiative/Open Society Institute, Budapest, 2000, стр. 262-279.
  19. Local and regional structures in Europe, Council of European Municipalities and Regions, Paris, 2006, стр. 11.
  20. Structure and operation of local and regional democracy: Czech Republic, Council of Europe, Strasbourg, October 2010, стр. 1-41.
  21. The State of Regionalism in Europe, An AER Report, Part II: What do Regions look like in Europe, The Assembly of European Regions, Strasbourg, October 2010.
  22. Vajdova Zdenka, “Czech Republic”, UCLG Country Profile, United Cities and Local Governments, стр. I-VII.
  23. Vojtechova Hana, “The Role of Local Referenda”, European Commission, Community Research, Arenas for Risk Governance – ARGONA, стр. 1-28.
  24. Yoder Jennifer A., “Decentralisation and Regionalisation after Communism: Administrative and Territorial Reform in Poland and the Czech Republic”, Europe-Asia Studies, Vol. 55, No. 2, 2003, стр. 263-286.

   

периодика Српска политичка мисао 4/2016 УДК 352/353(437.3) 251-266
ç