Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА

ПОЛИТИЗАЦИЈА ХУЛИГАНИЗМА

Сажетак

Основна теза у раду је да се политика рефлектује на све сегменте друштва укључујући и спорт. Посебна пажња се посвећује истраживању насиља међу публиком на спортским приредбама са којим се друштво среће још у антици. Налази се узрочно-последична веза између политике и хулиганизма и наводе релевантни примери. Хулиганизам као „британска болест“ се данас среће у свим политичким системима и предо­минантно се везује за фудбал. У раду се објашњавају основе насиља у спорту, његови теоријски оквири, одређују идеолошке основе хулиганизма и указује на изразиту повезаност овог феномена са десничарским екстремизмом.

 

кључне речи:

Референце

  1. Back Les, Crabbe Tim, Solomos John, The changing face of football, Berg, Oxford, 2003.
  2. Bodin Dominique, Robenè Luc, Heas Stephane, Sport and violence in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 2004.
  3. Coffey Thomas, A better democratic model, Victoria B.C. Trafford, 2003.
  4. Cox Richard, Vamplew Wray, Russell Dave, Encyclopedia of British Fo­otball, Routledge, London, 2002.
  5. Dunning Eric, Murphy Patrick, Williams John, Footbal on Trial, Routled­ge, London, 1990.
  6. Dunning Eric, Murphy Patrick, Williams John, The roots of football ho­oliganism: an historical and sociological study, Routledge and Kegan Paul, London, 1988.
  7. Франкл, Виктор, Нечујан вапај за смислом, Напријед, Загреб, 1981.
  8. Фројд, Сигмунд, Комплетан увод у психоанализу, Нова књига, Под­горица, 2006.
  9. Фром, Ерих, Анатомија људске деструктивности II, Напријед, За­греб, 1986.
  10. Frosdick Steve and Marsh Peter, Footbal hooliganism, Cullompton, Willan, 2005.
  11. Gamboni Dario, The Destruction of art: inoclacism and vandalism since the French Revolution, London, 1997.
  12. Goldstein Arnold, The psychology of vandalism, Plenium Press, New York, 1996.
  13. Guilianotti, Richard, Footbal a socioloy of the global game, Policy Press, London, 2000.
  14. Хегел, Фридрих Вилхелм Георг, Философијска пропедеутика, Графос, Београд, 1985.
  15. Hirisch Donald Eric, Kett Joseph, Trefil James, The new dictionary of cul­tural literacy, Houghton Mifflin, Boston, 2002.
  16. Јунг, Карл Густав, Динамика несвесног, Матица српска, Нови Сад, 1990.
  17. Juvenile Delinquency, The family and the social Group, Longman, Lon­don, 1972.
  18. Kerr, John, Rethinking Aggression and Violence in Sport, Routledge, Lon­don, 2004.
  19. Kontos Louis, Brotherton David, Encyclopedia of gangs, Grenwood Press, Westport, 2008.
  20. Ле Бон, Гистав, Психологија гомиле, Глобус, Загреб, 1989.
  21. Liberman, Anatoly, Word origins and how we know them: etimology for everyone, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.
  22. Лимберген ван Крис, „Фудбалски вандализам“, Култура, бр. 88/90, Београд, 1990.
  23. Marsh, Peter, Aggro: the illusion of violence, J. M. Dent, London, 1978.
  24. Петровић, Крешимир, „Насиље и спорт“, Култура, бр. 88/90, Београд, 1990.
  25. Симеуновић, Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
  26. Симеуновић, Драган, Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 2002.
  27. Симеуновић, Драган, Тероризам, Правни факултет, Београд, 2009.
  28. Стор, Ентони, Људска агресивност, Предраг и Ненад, Београд, 2007.
  29. Шмит, Карл, Норма и одлука, Филип Вишњић, Београд, 2001.
  30. Thomas Murray, Violence in America s schools: understanding, preven­tions and responses, Conn, Westport, 2006.
  31. Врцан, Срђан, Спорт и насиље данас у нас, Напријед, Загреб, 1990.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 316.624:796.332]:32 379-400
ç