Изабери језик:
Тема броја

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА У СРБИЈИ И САВРЕМЕНЕ ПОЛИТИКОЛОШКЕ ПАРАДИГМЕ

ПОЛИТИКОЛОГИЈА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПОЛИТИКУ

Сажетак

У раду се  указује на проблеме научног статуса политикологије. Поред епистемолошких питања  значајна су и интердисциплинарна повезивања ове науке. Од посебног сазнајног значаја је однос теорије и праксе у овој науци. Теорија поседује професионалну аутономију али у пракси  је отворен простор за деловање припадника других професија. У другом делу разматра се интерактивни однос између политике и образовања. Разликују се спољашњи однос политике и образовања (образовна политика) и унутрашњи (образовање за политику). Основни проблем образовне политике је да са становишта власти одреди образовне циљеве друштва и средства за њихово остваривање.  С друге стране, образовање за политику се суочава са више проблема. Сваки концепт образовања за политику полази од следећих чињеница: (1) власт човека над човеком, (2) последице политике погађају све чланове друштва, (3) политичко деловање при­пада јавној области живота. Значајно је и који све агенси учествују у образовању за политику. У закључку се тврди да је основни циљ образовања за политику да  субјект (грађанин) државе и друштва буде одговоран за политички избор и опредељење.

кључне речи:

Референце

  • Аврамовић Зoран,  Невоље демократије у Србији, M. B. Press, Нови Сад, 2002.
  • Аврамовић Зoран, „Друштвене и политичке карактеристике српског образовања и васпитања 1804-2014“ у зборнику: Два века образовања у Србији (приредио Зоран Аврамовић), Институт за педагошка истраживања, Београд, 2004.
  • Аврамовић Зoран, Образовање у токовима друштва знања, Завод за уџбенике, Београд, 2013.
  • Вебер Макс, Привреда и друштво, Просвета, Београд, 1976.
  • Држава и образовање, Институт за педагошка истраживања, Београд, 2003.
  • Manhajm Karl, Ideologija i utopija, Nolit, Beograd, 1968.
  • Milošević Bоžo, Umeće rada, Filozofski fakultet, Novi Sad, 1997.
  • Poper Karl, U traganju za boljim svetom, Paideia, Beograd, 1998.
  • Špengler Osvald, Propast Zapada., Književne novine, Beograd, 1989.
периодика Српска политичка мисао 1/2019 1/2019 УДК 32.01:37.014.5 33-46
ç