Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ И ДИЛЕМЕ САВРЕМЕНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

ПОЛИТИКА РАДИКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ ШАНТАЛ МУФ

Сажетак

У овом чланку критички се рефлектује теорија демократије Шантал Муф тј. концепција радикалне демократије као политике агонизма. У првом делу, разматра се питање парадоксалне природе савремених либералних демократија и формирање тзв. консензуалне политике центра, са акцентом на разлику две филозофско-политичке традиције: политике суверенитета народа и политике људских права. У том светлу артикулише се појам демократског парадокса. У другом делу, анализирају се релације моћи и плурализма тј. другости и конфликта, разлика „политичког“ и „политике“, као и теорија о супституцији појма „непријатеља“ са „супарником“. Аргументише се да се инспиративни дискурс Муф суочава са структуралним проблемима тј. да инсистирање на афирмацији либерално-демократског оквира поништава политике разлике и демократију у целини.

кључне речи:

Референце

  1. Ferreti Maria, Rossi Enzo, “Pluralism, Slippery Slopes and Democratic Public Discourse”, Theoria: A Journal of Social and Political Theory, Vol. 60, No. 137, December 2013, стр. 29-47.
  2. Fraser Nancy, Justice Interruptus, Routledge, New York, 1997.
  3. Hayek Friedrich, The Road to Serfdom, University of Chicago Press, Chicago, 2010.
  4. Honig Bonnie, “Between Decision and Deliberation: Political Paradox in Democratic Theory”, The American Political Science Review, Vol. 101, No. 1, Feb. 2007, стр. 1-17.
  5. Jang Won-Seok “Conflictual Consensus Politics: Chantal Mouffe’s Agonistic Democracy”, International Journal of Peace Studies, 16(4), September 2015, стр. 61-81.
  6. Johansen Tormod Otter, Three Concepts of The Political, Institutionen for kultur och kommunikation, Hostterminen, 2012.
  7. Mouffe Chantal, “The Limits of John Rawls’s Pluralism”, Theoria: A Journal of Social and Political Theory, Vol. 56, No. 118, March 2009, стр. 1-14.
  8. Mouffe Chantal, The Democratic Paradox, Verso, London – New York, 2009.
  9. Mouffe Chantal, The Return of the Political, Verso, London – New York, 2005.
  10. Mouffe Chantal, Laclau Ernesto, Hegemony and Socialist Strategy, Verso, London – New York, 2014.
  11. Schmitt Carl, The Crisis of Parlamentary Democracy, The MIT Press, Cambridge, MA, 1985.
периодика Српска политичка мисао 2/2018 УДК 321.01 Mouffe Ch. 9-25
ç