Изабери језик:
Тема броја

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

ПОЛИТИЧКИ МИТОВИ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА

Сажетак

Приказ књиге :

ПОЛИТИЧКИ
МИТОВИ
НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
Миша Стојадиновић, Живојин
Ђурић, Политички митови
неолиберализма,
Институт за политичке студије,
Београд, 2017, 292 стр.

кључне речи:

Референце

периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018 УДК 316.334.3(049.3) 293-298
ç