Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ПОЛИТИЧКИ МАРКЕТИНГ МИЛАНА СТОЈАДИНОВИЋА

Сажетак

У раду је представљен политички маркетинг Милана Стојадиновића, са нарочитим освртом на период његовог мандата као председника Министарског савета Краљевине Југославије. Оснивањем Југословенске радикалне заједнице, као нове странке, створене су основе за рад ефикасне пропагандне организације која је своју употребну вредност доказала на парламентарним изборима 1938. године. Приказују се и анализирају употреба масовних медија: штампе, радија и филма, те других комуниколошких елемената политичког маркетинга. Синергија напора институција, међу којима се издваја реорганизовани Централни прес-биро, али и званичне и незваничне страначке штампе те примена модерних технологија донела је завидне резултате. У овоме се истиче Стојадиновићево схватање суштине политичког маркетинга и његових елемената, по чему је био далеко испред свих политичара са ових простора између два рата, а свеобухватност његове делатности у области политике и политичког маркетинга може служити као одличан пример и данас.

кључне речи:

Референце

  • Архив Југославије за период 1931-1939.
  • Време, Београд, 1936. и 1938.
  • Гњатовић Драгана, Привилегована аграрна банка у уози ликвидационе банке, Банкарство, Београд, бр. 9/10, 2011, стр. 12-25.
  • Димић Љубодраг, Културна политика Краљевине Југославије 1918-1941 (II књига), Стубови културе, Београд, 1997.
  • Драговић Вук, Српска штампа између два рата,  Српска академија наука, Београд, 1956.
  • Лажетић Милан, Милан Стојадиновић и предизборна кампања 1938., Зборник Историјског музеја Србије, Београд, бр. 25, 1988, стр. 117-139.
  • Тешић Драган, Југословенска радикална заједница у Србији 1935-1939., Београд, 1997.
  • Општа државна статистика, Дефинитивни резултати пописа становништва од 31. јануара 1921. године, Сарајево, 1932.
  • Општа државна статистика, Статистички годишњак Краљевине Југославије за 1932. годину, Београд, 1934.
  • Општа државна статистика, Статистички годишњак Краљевине Југославије за 1934-1935. годину, Београд, 1936.
  • Општа државна статистика, Статистички годишњак Краљевине Југославије за 1936. годину, Београд, 1937.
  • Општа државна статистика, Статистички годишњак Краљевине Југославије за 1937. годину, Београд, 1938.
  • Општа државна статистика, Статистички годишњак Краљевине Југославије за 1938-1939. годину, Београд, 1939.
  • Перић Ненад, Планирање медија и медијских кампања, Чигоја штампа, Beograd, 2008.
  • Политика, Београд, 1931, 1932. и 1938.
  • Правда, Београд, 1932.
  • Симић Бојан, Агенција „Авала“, Зборник Матице српске за историју, Нови Сад, бр. 75-76, 2007., стр. 75-91.
  • Симић Бојан, Партијски пресбиро Југословенске радикалне заједнице, Архив, Београд, бр. 1-2, 2005., стр. 73-77.
  • Симић Бојан, О поновном покретању листа „Самоуправа“ 20. фебруара 1936. године, Токови историје, Београд, бр. 3, 2005.
  • Симић Бојан, Film in the Service of State Propaganda During the 1930’s, Cases of Poland, Yugoslavia and Bulgaria, Токови историје, Београд, бр. 2, 2012., стр. 64-76.
  • Славујевић Зоран, Политичко комуницирање, политичка пропаганда, политички маркетинг, Графокард, Београд, 2009.
  • Стојадиновић Милан, The question of unemployment in relation to the systems of capitalism and communism, Beograd, 1933.
  • Стојадиновић Милан, Ни рат ни пакт – Југославија између два рата, Буенос Ајрес 1963.
  • Стојков Тодор, Влада Милана Стојадиновића (1935-1937), ИСИ, Београд, 1985
периодика Национални интерес 1/2020 1/2020 УДК 32.019.5:929 Stojadonović M. 89-112
ç