Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ И СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС

Сажетак

Анализа je усмерена на процес редефиниције концепта “српског националног интереса” који политичке и интелектуалне елите у савременој Србији настоје да утемеље на три кључна стуба: историјским, традиционалним интересима српског народа, поукама слома југословенске државне заједнице и етничким сукобима током деведесетих година и новонасталом геополитичком окружењу на Балкану и Европи на прагу XXI века. Премда су програми најрелевантнијих политичких партија у Србији још увек утемељени на меморандумској матрици о бездржавности и обесправљености Србије, преовлађујући концепт српског националног интереса у савремености све више губи националистички, и задобија продемократски предзнак.

кључне речи:

Референце

  1. Ћосић, Добрица, (2002), “Српска политика у другој половини 20. века”, научни скуп “Велика Србија истине, заблуде, злоупотребе”, Српска академија наука и уметности, Београд, 20. октобар 2002, mimeo. 12 стр.
  2. Г17 Плус, “Државни програм европске Србије”, 2003.
  3. Компшћ, Јован, (2003), “Историјско-етнички расцепи и по­литичка прегруписавања у Србији”, у Комшић Јован, Пантик Драгомир, Славујевић Ђ. Зоран, Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Београд
  4. Програм Демократске странке, 1990.
  5. Програм Демократске странке, 2001.
  6. Програм Демократске странке Србије, 1992.
  7. Програм Демократске странке Србије, 2001.
  8. Програмске основе Социјалистичке партије Србије, 1990.
  9. Основе програма Социјалистичке партије Србије, 1992.
  10. Програм Српског покрета обнове, 1990.
  11. Програм Српског покрета обнове, 2001.
  12. Програм Српске радикалне странке, 1991.
  13. Програм Српске радикалне странке, 1996.
  14. Thomas, Robert, (1996), “Serbia still Europe’s Pariah?”, London: In­stitute for European Defence and Strategic Studies, European Secu­rity Study, no. 24,
  15. Вукомановић, Дијана, (1992), “Српски национални интерес”, Гледишта, бр. 1-6, стр. 120-128.
периодика Национални интерес 1/2005 УДК: 329:323.1(=163.41) 99-128
ç