Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У ДИЈАЛОГУ О МОДЕЛИМА РЕШЕЊА СТАТУСА КИМ

ПОЛИТИЧКА РЕШЕЊА И СТАТУСНИ АРАНЖМАНИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ

Сажетак

Предмет овог истраживања јесте правно-политички положај и статус Косова и Метохије. У првом делу, кроз правно-историјски контекст, указано је на развитак Ко­сова и Метохије као правног ентитета, у раздобљу између два светска рата, територијалне аутономије након Другог светског рата и њеног уставног положаја након доласка међународних снага и проглашења једностране независности од стране тзв. привремених органа Косова. У посебном делу рада анализирани су статусни аранжмани који могу бити узети у обзир приликом одлучивања о будућности Косова.

кључне речи:

Референце

  1. Вацић Зоран, Мијатовић Бошко, Симић Александар, Радовић Зорица, Регионализација Србије, Центар за либералнодемократске студије, Београд, 2003
  2. Вемић Мирчета, Етничка карта дела Старе Србије. Према путопису Милоша С. Милојевића 1871-1877. год., Београд, 2005 (М. С. Милојевић, Путопис дела праве (Старе) Србије, књ. 1-3, Београд, ISTI, 1872, 1877)
  3. Deda Hir, Peci Lulzim, „Godinu dana nakon završetka nadgledane nezavisnosti: Kosovski ćorsokak“, Kratka analiza, br. 1/13, ok­tobar 2013, стр. 5, текст је доступан на веб-порталу: www.kipred.org
  4. Деспић Александар, „Два могућа пута“, Наша Борба, 10. јун 1996.
  5. Димић Љубодраг, Историја српске државности – књига III – Србија у Југославији, САНУ огранак у Новом Саду, Нови Сад, 2001
  6. Јовановић Слободан, Уставно право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, НИО „Службени лист“.
  7. Јовичић Миодраг, „Косово историјски и уставноправни аспект“, у: М. Јовичић, Изабрани списи, књига Србија на прелому векова, ЈП „Службени гласник“, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2006, стр. 493-507.
  8. Јовичић Миодраг, „Облици територијалне аутономије у нашем систему и уставне промене“, Из саопштења за научни скуп „Актуелни проблеми устава и уставних промена у САНУ, 17. марта 1984. године
  9. Јовичић Миодраг, „Уставноправни положај припадника албанске националности у Југославији 1919-1990“, Срби и Албанци у ХХ веку, циклус предавања, 7-10. мај, Београд, САНУ, 137-154.
  10. Јовичић Миодраг, „Коститутивни елемент федерације – загађивање интелектуалне средине (II), Књижевна реч, децембра 1986, године, поновно објављено у М. Јовичић, Србија на прелому векова, стр. 289-291.
  11. Јовичић Миодраг, Регионална држава уставноправна студија, Вајат, Београд, 1996.
  12. Кнежевић Михајло, „Косово и Метохија сценарији будућности“, Косово и Метохија изазови и одговори, Београд, 1997, стр. 99-155.
  13. Коштуница Војислав, „Постоји ли уставно решење за Косово“, Уставно-правни статус Ксова и Метохије, материјал са Округлог стола организованог 24. јуна 1999, Југословенско удружење за уставно право, Београд, 1998, стр. 123-132.
  14. Krasniqi Mark, „Neki manje poznati izvori о stanovništvu Kosova“, Geografski vestnik, Geografsko društvo Slovenije, Ljubljana, XLIX, 1977, стр. 119-124.
  15. Лекић Славиша, Павић Зоран (прир.), VIII седница ЦК СК Србије – Нулта тачка „народног препорода“, ЈП „Службени гласник“, STATUSTEAM O.O., Београд, 2007.
  16. Limani Mrika, „Kosovski Albanci u Jugoslaviji borba za au­tonomiju“, http://www.yuhistorija.com/serbian/jug_druga_ txt01chtml, посећено 15. јануара 2018. године
  17. Марковић Михајло, „Могућности решења проблема статуса Косова и Метохије“, текст доступан на веб-страни: https://www.sanu.ac.rs/Izdanja/Kosovo/36MihaüoMarkovic.pdf, посећено 13. јануара 2018
  18. Марковић Ратко, Уставно право, двадесето осавремењено издање, Правни факултет Универзитета у Београд, 2015.
  19. Марковић Ратко, „Самртнички ропац српског Косова“, у: Р. Марковић, Са уставне осматрачнице, ЈП „Службени гласник“, Досије студио, Београд, 2017, стр. 70-76.
  20. Марковић Слободан, „Излазна стратегија Србије на Косову и Метохији, Херетикус, бр. 3-4/2007, ЦУПС, Београд, стр. 19-27.
  21. Николић Павле, Федерација и федералне јединице, НИО „Службени лист“, Београд, 1989.
  22. Радовић Зорица, „Уставно-правни статус Косова и Метохије“, Уставноправни статус Косова и Метохије, материјал са округлог стола организованог 24. јуна 1998, Југословенско удружење за уставно право, Београд, 1998, стр. 7-22 .
  23. Радојевић Мијодраг, „Заштита људских права на Космету искуство међународног омбудсмана“, Херетикус, бр. 3-4/2007, ЦУПС, Београд, стр. 72-84.
  24. Радојевић Мијодраг, „Прилог за расправу о уставном питању у Србији – Митровдански устав“, Српска политичка мисао, бр. 1/2009, Институт за политичке студије, Београд.
  25. Ристић Косовка, Мало Косово, антропогеографска студија, Приштина, 1971.
  26. Самарџић Радован и други, „Косово и Метохија: успон и пропадање српског народа“, Косово и Метохија у српској историји, Српска књижевна задруга, Београд, 1989.
  27. Самарџић Слободан, „Проблем Косова и Метохије из угла европских интеграција – сецесија Косова као питање односа Европске уније и Србије“, Србија у процесу придруживања Европској унији, Београд, Службени гласник, Београд.
  28. Симовић Дарко, „Писани и живи устав за време важења Устава Републике Србије из 1990. године“, Два века српске уставности, САНУ, Правни факултет Универзитета у Београд, Београд, 2010.
  29. Симовић Дарко, Петров Владан, Уставно право, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2014.
  30. Степић Миломир, „Територијална подела Косова и Метохије – питање геополитичке целисходности“, текст доступан на веб-страни: https://www.sanu.ac.rs/Izdanja/Kosovo/37MilomirStepic.pdf, посећено IS. јануара
  31. Тасић Дмитар, Рат после рата – Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији и Македонији 1918-1920, друго допуњено издање, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2012.
  32. Толева Теодора, Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896-1908, „Филип Вишњић“, Београд, 2016.
  33. Тркуља Јовица, „Алтернативна решења статус Косова и Метохије, Херетикус, бр. 3-4/2007, ЦУПС, Београд.
  34. Тркуља Јовица, Злочин над мишљење осуда, изгон и рехабилитација Михаила Ђурића, друго допуњено издање, ЦУПС, Досије студио, Београд, 2013.
  35. Ћосић Добрица, Косово, Новости, Београд, 2004.
  36. Цвијић Јован, „Македонија и Стара Србија“, приредио Челиковић Борислав, Стара Србија и Македонија. Насеља, порекло становништва, обичаји, Библиотека „Корени“, књ. SO, Службени гласник, САНУ, Београд, 2017, стр. 58. Првобитно објављено у: Ј. Цвијић, Основи за географију и геологију Македоније и Старе Србије, књ. I—III, Београд, Београд, 1906,
  37. Чавошки Коста, „Успостављање и потоњи развој косовске аутономије“, у: Р. Самарџић и други, Косово и Метохија у српској историји, Српска књижевна задруга, Београд, 1989.

  Правни извори

  1. Амандман на Устав CP Србије, „Службени гласник CPC“, број 5/69
  2. Амандмани од IX до XL IX на Устав CP Србије „Службени гласник CP Србије“, број 11/89
  3. Амандмани од IX до XLVII на Устав СФРЈ од новембра 1988. године
  4. Закон о називу и подели Краљевине на управна подручја из 1929. године, Издавачка књижарница Геца Коц, Београд, 1930 („Службене новине“, број 233 од 5. октобра 1929.)
  5. Закон о обласној и среској самоуправи од априла 1922. године, „Службене новине“, бр. 99/1922
  6. Резолуција Генералне скупштине УН A/RES/64/298 од септембра 2010. године (текст доступан на веб-страни: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/298, посећено 13. јануара 2018. године).
  7. Резолуција А/63/Л.2 од октобра 2008. године.
  8. „Свеобухватан предлог за решење статуса Косова“, март 2007, интегрални текст са незваничним преводом са енглеског језика je доступан: http://kossev.info/public/dokumenti/Sveobuhvatni%20predlog%20Martija%20Ahtisarija.pdf, посећено li. јануара 2018. године).
  9. Споразум о Заједници српских општина потписан je августа 2015. године. Текст споразума доступан je на електронској адреси: http://www.blic.rs/vesti/politika/dokument-tekst-sporazuma-o-zajednici-srpskih-opstina/cv5gyk3, преузето 1. децембра 2017. године
  10. Устав PC, „Службени гласник PC“, број 1/90
  11. Устав PC, „Службени гласник PC“, број 98/06
  12. Устава ФНРЈ из 1946
  13. Устав СФРЈ од 1974

  Судска пракса

  1. Одлука Уставног суда 1Уо-247/2013

  Новински текстови

  1. „Блиц: За Србију и Косово ’реална унија’?“, https://www.b92net/info/vesti/index.php?yyyy=20l7&mm=n&dd=l9&nav_category=78&nav_id=1327027, 11. јануар 2018.
  2. „Почео унутрашњи дијалог о Косово ово су први модели“, https://rs-lat.sputniknews.com/politika/20l7l03nn3265800kosovo-srbija-dilaog-pravo-modeli-okrugli-sto/, преузето 1. децембра 2017.
  3. Упоредити: „Реална унија Косова и Србије замазивање очију“, http://www.dw.com/bs/realna-unija-kosova-i-srbije-zamazivanje-o%C4%8Diju/a-4l463068, посећено 1. децембра 2017.
  4. Разграничење, а не подела Косова“, http://rs.nlinfo.com/a290583/Vesti/Vesti/Dacic-Razgranicenje-a-ne-podela-Kosova.html, посећено15.  јануар 2018.
  5. „За орочену конфедерацију“, дневни лист Глас јавности, 28. септембра 2007. године, http://www.glas-javnosti.rs/node/5249/ print, посећено 30. 11. 2017.
  6. „Конфедерација Србије и Косова“, дневни лист Данас, 15. август 2017, стр. 7, доступно на: http://www.danas.rs/licni_stavovi/licni_stavovi.n48.html?news_id=353807&title=Konfederacija+Srbije+i+Kosova, посећено 16. новембра 2017.
  7. „Конфедерација Србије и Албаније“, објављено 16. фебруара 201о. године, http://www.info-ks.net/vijesti/665/konfederacijasrbije-i-albanije, преузето 29. новембра 2017.
  8. „Немачка: стручњаци разматрају могућност конфедерације Србије и Косова“,  24. септембар 2007. године, https://www. glasamerike.net/a/a-34-2007-09-24-voa9-86983377/7554l7. html, преузето 29. новембра 2017. године;
  9. „Србија – Косово савез држава“, дневни лист Новости, 30. јул 2007. године, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:20rn04-SRBIJA–KOSOVOSAVEZ-DRZAVA, преузето 29. новембра 2017.
  10. Почео унутрашњи дијалог о Косову – први модели, https://rs.sputniknews.com/politika/20l7l03ini3265800-kosovo-srbija-dilaog-pravo-modeli-okrugli-sto/, посећено 29. новембра 2017.
  11. Упоредити: „Конфедерација Србије и Косова“ http://www.b92,net/info/vesti/index.php?yyyy=2007&mm=07&dd=31&nav_id=257472, посећено 29. новембра 2017.
периодика Национални интерес 3/2017 УДК 342.2(497.11)+341.231(497.115) 159-192
ç