Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

ПОЛИТИЧКА МИСАО ПРЕДРАГА ДРАГИЋА КИЈУКА

Сажетак

Аутор је у овом раду, презентовањем главних дела Предрага Драгића Кијука, представио и политичку мисао овог свестраног мислиоца. Основу Кијукове мисли чине философија, религија и политика, посебно хришћанство и православно Српство. Ово су теме садржане у свим његовим радовима. Кијукова политичка мисао произлази из широких координата његовог енциклопедијског знања из историје и историје хришћанке мисли и њене западне папске праксе политичког хришћанства; хришћанства без Христа. У средишту свих Кијукових писаних и усмених прегнућа налази се српски народ; његова мартиријска судбина, страдања и стремљења, и она представљају основни мотив Кијуковог духовног и мисаоног бденија и беспоштедног јавног ангажмана. У оквиру изучавања националног питања Кијук детаљно излаже своје ставове о Ватикану, фашизму, католичењу Срба, Европи, Америци, западном политичком хришћанству, атлантократији, Хашком трибуналу, Србима као литургијској заједници, њиховом положају данас, итд.

 

кључне речи:

Референце

  1. Велимировић Николај, Кроз тамнички прозор: (речи српском народу из логора Дахау), Београд, 2005.
  2. Димитријевић Владимир, „Завештајна књига Кијукова“ (Предраг Р. Драгић Кијук: Хришћанство без Христа, Рашка школа, Београд, 2012, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио: Вла­димир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2012.
  3. Драгић Лабуд, „Предраг Драгић Кијук: Хришћанство без Христа“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио: Владимир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2012.
  4. Јоковић Мирољуб, „Апостол историјског памћења“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио: Владимир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2012.
  5. Кијук Предраг Р. Драгић, Кушач и искупитељ, БИГЗ, Београд, 1990.
  6. Кијук Предраг Р Драгић, Bestiarium humanum. Политички дневник, ИКП „Никола Пашић“, Београд, 2002.
  7. Кијук Предраг Р Драгић, Атлантократија као језуитски идеал, Бе­оград, 2006.
  8. Кијук Предраг Р. Драгић, Беседе о Европи, Библиотека Дијалози о суштинама, Рашка школа, Београд, 2007.
  9. Кијук Предраг Р. Драгић, Хришћанство без Христа, Рашка школа, Београд, 2012.
  10. Кијук Предраг Р. Драгић, „Посланица пријатељу. Поводом хиротоније владике Хризостома Јевића“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио: Владимир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2012.
  11. Лешовић Станојевић Зорица, „Разговор о хуманистима с бичем“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио: Владимир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2012.
  12. Милаш Никодим, Православна Далмација, Сфаирос, Београд, 1989.
  13. Обрадовић Бошко, „Предраг Драгић Кијук учитељ српског завета“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио: Владимир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2о12.
  14. Петровић Ми­лан, „Апостол историјске истине“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио Владимир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2012.
  15. Петрушић Светлана, Убице су међу нама, Стручна књига, Београд, 2002.
  16. Петрушић Светлана, „Јесу ли убице међу нама“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приедио: Владимир Димитријевић, Двери-Catena Mundi, Београд, 2012.
  17. Чавошки Коста, „Један од петорице усправних. О књизи Хришћанство без Христа“, у: Кијук: мудра птица љубави, зборник радова, приредио: Владимир Димитријевић, Двери Catena Mundi, Београд, 2012.
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 32+821.163.41.09 Dragić P.R. 19-58
ç