Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

ПОЛИТИЧКА КОРИСНОСТ ВОЈНЕ МОЋИ У САВРЕМЕНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОДНОСИМА

Сажетак

Бројни радови из области стратешких студија указују да је у периоду након Другог светског рата дошло до умањења значаја војне моћи у погледу остваривања спољнополитичких циљева војних сила. Аутори у раду полазе од тезе да је ова појава још израженија у савременим међународним односима што објашњавају измењеним контекстима савремене друштвене стварности који делимично или потпуно ограничавају политичке ефекте или „политичку корисност“ војне моћи. Анализом појединих постхладноратовских сукоба у којима су учествовале велике силе, аутори закључују да таква ограничења нису резултат само технолшког или економског контекста у периоду глобализације и информационе револуције већ, значајно, и социо-културног и политичког контекста који се, између осталог, сагледавају кроз ратну етику глобалног друштва и појаву снажно идеолошки мобилисаног становништва појединих земаља и региона.

кључне речи:

Референце

  • Вигњевић, Марко. 2020. „Савремена реафирмација Монроове доктрине.“ Политичка ревија, 63: (1): 135–157.
  • Врачар, Милинко, и Јованка Шарановић. 2018. „Трансформација рата на размеђу 20 и 21. века.“ Српска политичка мисао, 60 (2): 135–153.
  • Клаузевиц. 1951. О рату, Београд: Војно дело.
  • Шевченко, Кирилл. 2018. „Современный либерализм и глобализм в оценках российского философа и политолога А.С. Панарина.“ Политичка ревија, 57 (3): 79–86.
  • Anderson, David L. 2005. The Vietnam War. New York: Palgrave Macmillan.
  • Black, Jeremy. 2004. Rethinking Military History. London: Routledge.
  • Boehlefeld, Kathryn M.G. 2020. “Sticks and Stones: Nuclear Deterrence and Conventional Conflict. ”Journal of Indo-Pacific Affairs, 3 (4): 77–88.
  • Cohen, Eliot. 2013. “Technology and Warfare”. In Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, eds. John Baylis, Wirtz James, Colin S Gray, 4th Еdition, 132–150. Oxford: University Press.
  • Cordesman, Anthony. 2017. “U.S. Military Spending: The Cost of Wars.” The Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/analysis/us-military-spending-cost-wars.
  • Gray, Colin S. 2005. „How Has War Changed Since the End of the Cold War?“ Parameters Spring: 14–26.
  • Gray, Colin S. 2007. War, Peace and International Relations: An Introduction to The Strategic History. London and New York: Routledge.
  • Gray, Colin S. 2011. The Strategy Bridge: Theory for Practice. Oxford University Press.
  • Greentree, Todd. 2021. “What Went Wrong in Afghanistan?” Parameters 51 (4): 7–22.
  • Handel, Michael. 2005. Masters of War: Classical Strategic Thought. Third Revised and Expanded Edition. Portland: Frank Cass.
  • Joint Doctrine Note 1-18 [JDN 1-18]. 2018. United States Joint Chiefs of Staff.
  • Kaldor, Meri. 2005. Novi stari ratovi – organizovano nasilje u globalizovanoj eri. Beograd: Beogradski put.
  • Krenson, John. 2012. On Strategy: Integration of DIME in the Twenty-first Century. United States Army War College.
  • Kreveld, Martin van. 2010. Transformacija rata. Beograd: Službeni glasnik i Fakultet bezbednosti.
  • Lasica, Daniel T. 2012. Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory. BiblioScholar.
  • Lind, William S. 1989. “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation.” Marine Corps Gazette, Octоbar: 22–26.
  • Naj, Džozef S. 2004. Paradoks američke moći: Zašto jedina svetska sila ne može sama. Beograd: BMG.
  • Naj, Džozef S. 2012. Budućnost moći. Beograd: BMG.
  • Reuveny, Rafael and Aseem Prakash. 1999. “The Afghanistan war and the breakdown of the Soviet Union.” Review of International Studies 25: 693–708.
  • Smith, Rupert. 2007. Utility of Force: The Art Of War In The Modern World. New York: Knopf.
  • Strategy Primer [SP]. 2021. Marine Corps University Press.
периодика Политичка ревија 1/2022 1/2022 УДК 327:355.2 157-175
ç