Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

ПОЛИТИЧКА И ЕКОНОМСКА ОДГОВОРНОСТ КАО УСЛОВ ИЗЛАСКА ИЗ КРИЗЕ

Сажетак

Чињенице говоре о потреби великих промена поготово по питању филозофије бизниса и приступа процесу руковођења у јавној и државној управи. Међутим, нова филозофија управљања и предузетништва је идентична и за јавни и за приватни сектор. Штавише, људи који руководе државним институцијама и компанијама имају већу одговорност од својих колега у приватном сек­тору пошто су резултати њихове ефикасности намењени свим грађанима и целокупној друштвеној заједници. У нашој земљи то није случај, посто статистички показатељи неумитно указују да је велика већина државних компанија неефикасна и послује са великим губицима а државна управа од 2000. го­дине служи искључиво као извор за ново запошљавање партијских кадрова и развијање непотизма.

кључне речи:

Референце

  1. Криза и развој, Зборник радова са истоименог научног скупа, Институт друштвених наука, Београд, 2010.
  2. Friedrich Ebert Stiftung, Центар за социјалну демократију, Центар за слободне изборе и демократију, Истраживање јавног мнења „Како грађани Србије виде транзицију из социјализма у капитализам“, 2010.
  3. Ханић, Х., „О приватизација банака у Србији“, Зборник радова Приватизација банака у Србији, Београдска банкарска академија и Институт економских наука, Београд, 2005.
  4. Маринковић, Д., „Социјална цена и етика приватизације“, Зборник радова Крај приватизације, Институт економских наука, Београд, 2010.
  5. Михајловић, С., Синдикални барометар, УГС „Независност“, Београд, 2007.
  6. Стајић, Д., Тегобна транзиција, УГС „Независност“, Београд, 2004.
  7. Стојиљковић, С., Конфликт или дијалог, Факултет политичких наука и Swiss Labour Assistance, Београд, 2008.
  8. Зубовић, Ј., Домазет, И., „Транзиција и запослени у Србији“, Зборник радова Крај приватизације последице по економски развој и незапосленост у Србији, Институт економских наука, Београд, 2010.
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 338.124.4 281-292
ç