Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ИСТОРИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА

ПОЈАМ ТОТАЛНЕ ДРЖАВЕ КОД КАРЛА ШМИТА

Сажетак

Смисао и циљ рада је осветљавање концепта тоталне државе као једног од стожера политичко-правне мисли контраверзног немачког правног мислиоца Карла Шмита. Наиме, целокупно његово дело читаву једну епоху бива маргинализовано услед ауторове идеолошко-политичке неподобности, те његова реафирмација снажно побуђује интересовање млађих генерација читалаца. У том смислу, управо криза модерне либералне државе изнова отвара врата актуелизацији овог идејног комплекса. Поред претресања концепта тоталне државе који се налази у фокусу овог рада, па и читаве Шмитове политичко-правне мисли, као својеврсна противтежа декаденцији друштвено-политичке праксе либералне грађанске државе, учињен је и осврт на још неке од значајних момената Шмитовог учења о држави. У том смислу, дотакнута је и проблематика односа пријатељ–непријатељ, као фундаментални критеријум политичког разврставања и један од кључних фактора друштвене динамике, те питања као што су деполитизација јавне сфере, односно конституисање тзв. законодавне државе као неоспорних симптома дозревања либералног политичког поретка и растакања традиционалне државе.

кључне речи:

Референце

  1. Молнар, Александар, Русоистички темељи Шмитовог схватања (тоталне) државе, доступно на  http://www.doiserbia.nb.rs/, приступљено 15.01.2016.
  2. Молнар, Александар, Став Карла Шмита о тоталном рату и тоталном непријатељу уочи избијања другог светског рата, доступно на http://www.doiserbia.nb.rs/ 15.01.2016.
  3. Самарџић, Слободан, Норма и одлука: Карл Шмит и његови критичари, Београд 2001.
  4. Schmitt, Carl, Legalität und Legitimität, Berlin, 1988.
  5. Schmitt, Carl, Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat, Berlin, 1937.
  6. Хобс, Томас, Левијатан, Београд, 1961.
  7. Шмит, Карл, “Левијатан у теорији о држави Томаса Хобса”, Трећи програм, бр. 129,130, Београд 2006, стр. 249-257.
  8. Шмит, Карл, Појам политике и остале расправе, Загреб, 1943.
  9. Шмит, Карл, Политички списи, Загреб, 2007.
  10. Шмит, Карл, Три врсте правнонаучног мишљења, Београд, 2003.
периодика Политичка ревија 1/2016 УДК 321.01+1 Schmitt K. 117-132
ç