Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2019

ПОЈАМ СУБВЕРЗИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ТЕОРИЈИ МЕДИЈА И МЕДИЈСКЕ УМЕТНОСТИ

Сажетак

Текст Појам субверзије у савременој теорији медија и медијске уметности бави се с једне стране медијским стањем данас и могућностима контроле од стране разних облика моћи која се реализује путем технологија, а с друге стране могућностима субверзије моћи и контроле од стране уметничких медијских пракси. Текст има за циљ да истражи и мапира разне теорије и  тумачења субверзије у медијској уметности, њене стратегије и потенцијале од пионирских почетака попут Деборовог појма détournament, па до савремених партиципативних теорија и меке субверзије. Такође доприноси промишљању тога чему служе субверзивне медијске уметничке праксе и јесу ли уопште могуће у постдигиталном добу у коме субверзивне стратегије с лакоћом бивају поново преузете од стране структура моћи.

кључне речи:

Референце

  • Chun Wendy Hui Kyong, Control and Freedom: Power and Paranoia in the Age of Fiber Optics, The MIT Press, Cambridge, Mass, 2008.
  • Daniels Dieter, Subversion as a Strategy today?, Интернет, https://www.academia.edu/27444507/Dieter_Daniels_Subversion_as_Strategy_Today_-_2014, 1/2/2019
  • Dragona Daphne, “What Is Left to Subvert? Artistic Methodologies for a Post-digital World, in: Across & beyond A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions (eds. Ryan Bishop, Kristoffer Gansing, Jussi Parikka, Elvia Wilk), Sternberg Press and transmedialee.V., Berlin, 2017.
  • Fuller Matthew,  Goffey Andrew, Evil Media, MIT Press, Cambridge, Mass, 2010.
  • Holmes Brian, Activism / Schizoanalysis, Интернет, https://brianholmes.wordpress.com/2013/03/31/activism-schizoanalysis/, 19/1/2019
  • Lagasnerie Geoffroy de, “BeyondPowerlessness, in: across & beyond A transmediale Reader on Post-digital Practices, Concepts, and Institutions (eds. Ryan Bishop, KristofferGansing, JussiParikka, ElviaWilk), SternbergPressandtransmedialee.V., Berlin, 2017.
  • Lovink Gerth, Hermes on the Hudson: Notes on Media Theory after Snowden, Интернет, http://www.e-flux.com/journal/54/59854/hermes-on-the-hudson-notes-on-media-theory-after-snowden/, 30/1/2019
  • McLuhan Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, The MIT Press,  Cambridge, Mass, 1964.
  • Šuvaković Miodrag, Umetnost i politika:Savremena estetika, filozofija, teorija i umetnost u vremenu globalne tranzicije, Službeni glasnik, Beograd, 2012.
  • Wark McKenzie, A Hackers Manifesto, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 2004.
  • Wark McKenzie, A Ludic Century, Internet, http://www.publicseminar.org/2013/11/a-ludic-century/, 30/1/2019
периодика Српска политичка мисао - посебно издање 2019 Посебно издање 2019 УДК 7.01:32.01:316.774 41-54
ç