Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЈАВНА ПОЛИТИКА

ПОЈАМ ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ И НАЧИН ДИЗАЈНИРАЊА ПОЛИТИКЕ

Сажетак

У овом тексту ћу објаснити појам и значај јавне политике, процес анализе, инструменте и типове јавних политика. Други део анализе је посвећен специфичности приступа у креирању и реализацији јавних политика од грађана према власти и допринос ових процеса демократизации друштва. Трећи део анализе је мини студија случаја Србије која обухвата квалитет укупног система и институционалног амбијента, улогу администрације и служби у укључивању грађана и примере добре праксе (општина Инђија) који се односе на реформисану општинску администрацију и на систем 48 у пружању услуга.

кључне речи:

Референце

  1. Ammons N. David: “Municipal Benchmarks Assessing Local Performance and Establishing Community Standards” Sage Publications, Inc. USA, 2001.
  2. Dunn N. William: “Public Policy Analysis An Introduction”, Pearson, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2004.
  3. Fisher Frank: „Evaluating Public Policy“ Nelson Hall Publishers, Chicago, 1995.
  4. Gerston N. Larry: “Public Policy Making Process and Principles” M.E.Sharpe, Armonk, New York, London, England 1997.
  5. Ingram Helen, Schneider Anne: „Policy Analysis for Democracy“ in: The Oxford Handbook of Public Policy, Michael Moran, Martin Rein, Robert Goodin, Ox­ford University Press, 2008.
  6. Kraft E. Michael, Furlong R. Scott: ’’Public Policy Politics, Analysis and Alterna­tives”, CQ Press, Washington DC, 2004.
  7. Patton V Carl, Sawicki S. David:”Basic Methods of Policy Analysis and Plan­ning”, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1993.
  8. Parsons Wayne: “Public Policy: An Introduction to the theory and practice of poli­cy analysis” Edward Elgar, Cheltenham, UK, Lyme, US, 1997.
  9. Salamon M. Lester, Ed. «Beyond privatisation: The Tools of Government Action», The Urban Institute Press, Washington, D.C. 1989.
  10. Wildavsky Aron: „Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis“ Little, Brown, Boston, 1979.
  11. Wildavsky Aron: „Searching for Safety“ Transaction Book, New Bronswick, N.J, 1988.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 35.07:321.7 91-116
ç