Изабери језик:
Тема броја

Посебно издање 2021

ПАНАЈОТИС КОНДИЛИС – САЗНАЊЕ КРОЗ ПРЕЛАЖЕЊЕ ГРАНИЦЕ ИЗМЕЂУ АНТИЧКЕ И МОДЕРНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ

Сажетак

Бројне студије немачко-грчког филозофа Панајотиса Кондилиса (1943–1988) из интелектуалне историје и политичке филозофије су уско повезане. „Die Entstehung der Dialektik“ рекоструише генезу хегелијанске филозофије, „Die Aufklärung“ с обзиром на европску филозофију просветитељства наглашава поновно вредновање чулности у одбацивању хришћанске доктрине. Ова два прва дела многоструко документују филозофску антропологију скицирану у Кондилисовој књизи „Macht und Entscheidung“, која, осмишљена као метод „дескриптивно децизионизма“, одражава људски живот без икаквог вредновања. Заправо, људски субјекти доносе њихове одлуке у циљу самоодржања које се у социјалном свету појављује као потрага за моћи. Друштво регулише ову тежњу за моћ у облику норми, правила и институција, тема је коју Кондилис користи да обогати релевантни дискурс социо-историјски релевантним разматрањима. Једна од теза је, ипак, да нормативни стандарди захтевају метафизичку валидацију. Генерално, да епистемологија не може без метафизике, је теза коју Кондилис заступа у својој главној студији „Metaphysikkritik der Neuzeit“. У другој расправи под насловом „Theorie des Krieges“, историчар идеја испитује кључне изјаве теоретичара рата К. ф. Клаузевица и других теоретичара у потрази за одговором на вечито тако актуелно питање „Шта је рат?“ Далекосежне студије „Konservativismus“ и „Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform“ објављене једна за другом проширују хоризонт историје идеја друштвено и културно релевантним питањима која су поново обрађена у постхумно објављеном, фрагментарном делу „Das Politische und der Mensch“ где је требало да буду проширена на најобимнији начин.

кључне речи:

Референце

  Примарна литература

  • Kondylis Panajotis. 2001. Das Politische im 20. Jahrhundert. Von den Utopien zur Globalisierung. Heidelberg.
  • Kondylis Panajotis. 1999. Das Politische und der Mensch. Grundzüge der Sozialontologie. Bd. 1. Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität. Hg. von Falk Horst. Berlin.
  • Kondylis Panajotis. 1981, 2002. Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. Stuttgart 1981. ND. Hamburg 2002.
  • Kondylis Panajotis. 1979. Die Entstehung der Dialektik. Eine Analyse der geistigen Entwicklung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802. Diss. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 1990. Die neuzeitliche Metaphysikkritik. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 1998. „Der Irrtum ist der natürliche Zustand“ [интервју]. разговарао D. Tsaknias. превод Anastasia Daskarolis у: Etappe. Magazin für drakonisches Denken 22 (2013/2014/2015), S. 22-46 [Originalinterview in: Diavazo 384].
  • Kondylis Panajotis. 1991. Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensform. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne. Weinheim 1991.
  • Kondylis Panajotis. 2012. „Die Geschichte lauert. Sozialontologie, Macht und die Zukunft des Griechentums“ [интервју]. разговарао Spyros Koutroulis. превод Anastasia Daskarolis. у: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 60, 3, S. 397-418 [Originalinterview in: Nea Koinoniologia (Neue Soziologie) 25 (1998), S. 17-36].
  • Kondylis Panajotis. 1986. Konservativismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 2007. Machiavelli. Berlin.
  • Kondylis Panajotis. 1984, 2006. Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage. Stuttgart 1984. Поново штампано у: Исти: Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft. Darmstadt 2006, S. 21-128.
  • Kondylis Panajotis. 1987. Marx und die griechische Antike. Zwei Studien. Heidelberg 1987.
  • Kondylis Panajotis. 1996. Montesquieu und der Geist der Gesetze. Berlin 1996.
  • Kondylis Panajotis. [Nachgelassene Notizen für die geplanten Bände 2 und 3 der Sozialontologie]. превод Fotis Dimitriou. Необјављено.
  • Kondylis Panajotis. 1996. Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg. Berlin 1996.
  • Kondylis Panajotis. 1988. Theorie des Krieges. Clausewitz – Marx – Engels – Lenin. Stuttgart.
  • Kondylis Panajotis. 1995, 2006. „Wissenschaft, Macht und Entscheidung“. у: Herbert Stachowiak (Hg.): Pragmatik. Handbuch für Pragmatik. Bd. 5. Hamburg 1995. Поново штампано у: Исти: Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft. Darmstadt 2006, S. 129-156.

  Секундарна либература

  • Flügel-Martinsen Oliver. 2012. „Apodiktischer Dezisionismus? Kondylis’ Machtdenken.“ у: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 60, 3, S. 365-382.
  • Furth Peter. 2007. „Aufklärer ohne Mission“ in: Falk Horst (Hg.): Panajotis Kondylis. Aufklärer ohne Mission. Aufsätze und Essays. Berlin, S. 53-76.
Српска политичка мисао - посебно издање 2021 Посебно издање 2021 УДК 1(091) Kondylis P.:32.01 11-39
ç