Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЕФИКАСНОСТ БЕЗБЕДНОСНО–ОБАВЕШТАЈНИХ СЛУЖБИ КАО ЧИНИЛАЦ ПОУЗДАНОСТИ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ

Сажетак

Све одговорне државе са великом пажњом анализирају свој систем безбедности. То се односи, пре свега, у трагању одговора на питање да ли тај систем може да одговори актуелним изазовима, ризицима и претњама безбедности земље. Нема сумње да, у том смислу, веома важну улогу има анализа организације и ефикасности безбедносно-обавештајних служби, јер су те институције изразито важан (под)систем у оквиру целовитог система безбедности земље. С обзиром на такав значај, безбедносно–обавештајне службе не могу да имају неутралан утицај на поузданост система безбедности: оне делују или позитивно или негативно. То може да се уочава готово свакодневно, што нарочито долази до изражаја у кризним и ратним ситуацијама. Да би безбедносно–обавештајне службе биле на потребном нивоу, неопходни су барем следећи услови: доношење адекватних стратегијско–доктринарних и нормативних аката, постављање савремене организације тих служби, ефикасно управљање њиховим радом, избор квалитетних кадрова, њихова врхунска свестрана оспособљеност, најсавременија опрема, као и развијање својеврсне безбедносне културе у земљи.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамов, Смиља, Безбедност у XXI веку, Институт ратне вештине, Београд, 2001.
  2. Борн, Ханс, Парламентарни надзор безбедносног сектора: начела, механизми и пракса, Женевски центар за демократску контролу оружаних снага, Београд, 2003.
  3. Бајагић, Младен, Основи безбедности, КПА, Београд 2007.
  4. Гаћиновић, Радослав, Безбедносна функција савремене државе, ИПС, Београд, 2014.
  5. Гордић, Миодраг, Модални експеримент у истраживању потенцијалног система безбедности државе (докторска теза), ФПН БУ, Београд, 2008.
  6. Гостовић, Драган, Извршна власт као државна функција, Алтерa, Београд, Брчко, 2006.
  7. Гризолд, А. и други, Сувремени системи националне сигурности, ФПН, Загреб, 1999.
  8. Даниловић, Неђо, Гордић, Миодраг, Савремени системи безбедности и заштите (скрипта), Слобомир, Бијељина, 2007.
  9. Ђорђевић, Обрен, Лексикон безбедности, Привреда публик, Београд, 1989.
  10. Иванчевић, Никола, Систем безбедности Југославије – увод у теорију интегралне безбедности, Факултет одбране и заштите БУ, Београд, 1993.
  11. Ковач, Митар, Стратегијска и доктринарна документа националне безбедности, Свет књиге, Београд, 2003.
  12. Коен, Ричард, Сарадња у безбедности; Нови хоризонти за међународни поредак, Европски центар за студије безбедности Џорџ Маршал, Гармиш-Партенкирхен, 2005.
  13. Крга, Бранко, „Доградња система безбедности Србије у функцији побољшања њеног положаја у савременим међународним односима“, Зборник радова Стратешки правци развоја и утврђивања положаја Србије у савременим међународним односима, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  14. Крга, Бранко, „Теоријско-методолошки аспекти изградње капацитета система безбедности Републике Србије“, Зборник радова Србија – изградња капацитета система безбедности, Институт за политичке студије, Београд, 2011.
  15. Маслеша, Рамо, Теорије и системи сигурности, Магистрат, Сарајево, 2001.
  16. Мирковић, Тодор, Стратегије и ратне доктрине суперсила и блокова, ВИЗ, Београд, 2003.
  17. Нешковић, Слободан, Безбедност и реформе у Србији, Институт за политичке студије, Београд, 2006.
  18. Савић, Андреја, Увод у државну безбедност, ВШУП, Београд, 2000.
  19. Савић, Андреја, Национална безбедност, КПА, Београд, 2007.
  20. Савић, Андреја, Бајагић, Младен, Безбедност света: од тајности до јавности, ВШУП, Београд, 2005.
  21. Симић, Драган, Наука о безбедности, Службени лист, Београд, 2002.
  22. Стајић, Љубомир, Основи безбедности, ПА, Београд, 2004.
  23. Хаџић, Мирослав, Реформа сектора безбедности, Институт Г17, Центар за цивилно-војне односе, Београд, 2003.
  24. Хјуз – Вилсон, Џон, Грешке и заташкавања војнообавештајних служби, Albion Books, Београд, 2013.
  25. Закон о Безбедносно-информативној агенцији, Службени гласник РС, бр. 42/2002. и 111/2009, Београд, 2002. и 2009.
  26. Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији, Службени гласник РС, бр. 88/2009, 55/2012 – одлука УС и 17/2013, Београд, 2009, 2012. и 2013.
  27. Закон о Војсци Србије, Службени гласник РС, бр. 116/2007.
  28. Закон о министарствима, Службени гласник РС, бр. 43/2007.
  29. Закон о одбрани Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 116/2007.
  30. Закон о основама уређења служби безбедности, Службени гласник РС, бр. 116/2007.
  31. Закон о председнику Републике, Службени гласник РС, бр. 111/2007.
  32. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009.
  33. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
периодика Политика националне безбедности 2/2015 УДК: 355.40:355.02(497.11) 11-26
ç