Изабери језик:
Тема броја

КРИЗА И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

ОКЛЕВЕТАНА ДРЖАВА И ПРАКТИЧНА КИНА

Сажетак

Корени актуелне кризе као и оне из 30-их година прошлог столећа налазе се у тријумфу (нео)либералног капи­тализма, то јест економског дарвинизма као права јачег, моћнијег, егоистичнијег и похлепнијег. Либерални капитализам заговара неспутано деловање тржишта и радикално повлачење државе из економске сфере. Неолиберализам je савремеиа формула капитализма који се заснива на вредностима класичног либералног капитализма (на слободном тржишту, индивидуализму и приватној својини) и игнорише било какву националну особеност, социјалну одговорност, те морал и етичке принципе. Богатство мањег броја јаких и моћних (и све егоистичнијих и похлепнијих) расте на рачун сиромаштва већине у свету, где огромна маса људи остаје ван процеса рада.

кључне речи:

Референце

  1. Anderson Jonathan, The Five Great Myths About China and the World, 2003.
  2. Бабић Благоје, Економија Азије, 2007.
  3. Бабић Благоје, Економско стање и перспективе Србије, 2008.
  4. Bates Gill, C. Fred Bergsten, Nicholas R. Lardy, and Derek Mitchell, China: The Balance Sheet What the World Needs to Know Now about the Emerging Superpower, 2006.
  5. Богомолов T. Моя летопись переходного времени, 2000.
  6. Chang Ha-Joon, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, 2010.
  7. Душанић Ј. Б., Деструкција економије, књ. 1-3, 2010­2011.
  8. Душанић Ј. Б., „Светска економска криза као изговор за погрешну домаћу економску политику””, Национални интерес, 1/2010.
  9. Harvy D, Kratka istorija neoliberalizma, 2012.
  10. Маџар Љ., Глобална рецесија: системске алтернативе u изгледи превладавања, 2013.
  11. Маџар Љ., Случај Кине у светлу либералне мисли, 2013.
  12. Reich B. R, Aftershok, 2010.
  13. Raghuram G. R, Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy, 2011.
  14. Sachs Jeffrey, The Price of Civilization, 2011,
  15. Stiglitz J.E, Freefall America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy, 2010.
  16. http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2013&mm=02&dd=13&nav_id=686569
  17. http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/03/30/no-trickle/
  18. http://monthlyreview.org/2013/03/01/class-war-and-labors-declining-shan
  19. http://www.naslovi.net/tema/278157
  20. http://wwwnspm.rs/ekonomska-politika/neprolazna-vremena-samo-jedne-knjige.htm
  21. http://www.project-syndicate.org/commentary/global-warming—inequality—and-structural-change-by-joseph-e-stiglitz
  22. http://www.freitag.de/autoren/der-freitag/penner-und-gammler
периодика Национални интерес 2/2013 УДК 338.124.4+338.2(510) 41-67
ç