Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ОДРЖИВОСТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

Глобализација као неоимперијални концепт по капацитет малих држава, па тако и Републике Србије, постаје стожер кризе на социјалном, политичком, безбедносном и др. пољу и иницијатор је угрожавања демократије, социјалног раслојавања на државном и међународном нивоу. Глобализација на државном и међународном нивоу представља тренд десуверенизације и прекрајања државних територија. Само ове наведене околности и обележја су довољни индикатори да се илуструје узрок и ток данашње вишедимензионалне кризе у Републици Србији у различитим областима са мањим или већим последицама. Аутори методом упоредне анализе садржаја докумената уставне и политичке праксе указују на чињеницу да се велики број националних држава, па тако и Република Србија, налазе у стању перманентне угрожености. Држава се разара утицајем глобализма и глобализације на различите начине. Квалитативном анализом је потврђено да у Републици Србији долази до прекорачења уставних одредби које се односе, пре свега, на питања суверености и националне безбедности. Ово тим пре јер новим светским финансијским олигархијама сметају и нације и националне државе. Република Србија за сада одолева настојањима политике великих сила, а многи индикатори указују да Србији као националној држави још увек није место у музеју старина.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић, З., „Национални идентитети ће разграђивати вишенационалне државе“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић, Ж. (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  2. Бодрожић, Ђ., „Глобализам и национални суверенитет“, у зборнику радова Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  3. Bulatović, М., Ekonomija i demokratija – Držati glavu iznad, Jumedia Mont, d.o.o., Podgorica, 2011.
  4. Видојевић, З., Куда води глобализација, „Филип Вишњић“, Београд, 2005.
  5. Душанић, Ј., Washington Consensus – Кодификовани програм економског неоколонијализма, Нова Европа, Београд, 2007.
  6. Ес, R., Спонтани хаос – Економија у доба вукова, Чигоја, Београд, 2010.
  7. Зиновјев, А., Запад: феномен западњаштва, Наш дом, Београд, 2002.
  8. Јовановић, В., Дипломатија и шах – Ни конфронтација ни капитулација, ЈП Службени гласник, Београд, 2011.
  9. Кара-Мурза, С., Манипулација свешћу, књ. 1, Преводилачка радионица Росић, „Никола Пашић“, Београд, 2008.
  10. Кнежевић, М., „Слабљење, изобличење и разарање државе“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  11. Купер, Р., Распад нација, Филип Вишњић, Београд, 2007.
  12. Marković, G., „Preispitivanja pravne države“, u zborniku Trkulja, Ј., (priredio), Država i tranzicija, Kikindski dijalozi, Kikinda, 2005.
  13. Марковић, Ј., Дипломатија и шах – Ни конфронтација ни капитулација, Национални интерес, год. VIII, vol 13, No 1/2012, Институт за политичке студије, Београд, 2012.
  14. Милошевић, З., „Транснационалне корпорације држава“, у Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и национални идентитет на почетку 21. века, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  15. Мировић, А., „Интеграција и дезинтеграција као паралелни процеси савремене глобализације“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  16. Митрофанова, А. В., „Криза националне државе у епохи глобализације“, Национални интерес, 1/2012, Београд, 2012.
  17. Панарин, А. С., Савремени рат као борба богатих против сиромашних, Нова Европа, Evro Giunti, Београд, 2007.
  18. Сол, Џ. Р., Пропаст глобализма и преобликовање света, Архипелаг, Београд, 2011.
  19. Станковић, В., „Начини десуверенизације савремених држава/нација – политички, правни, економски и друштвени приступи“, у Милошевић, З., Ђурић, Ж., (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  20. Стојадиновић, М., „Национална држава у контексту неолиберализма и неоимперијалног концепта глобализације“, у зборнику Милошевић, З., Ђурић, Ж., (приредили), (Дез)интеграција држава и идентитет, Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  21. Харви, Д., Кратка историја неолиберализма, Медитеран, Београд, 2012.
  22. Чомски, Н., Година 501 – конквиста се наставља, Светови, Нови Сад, 1998.
  23. Чомски, Н., „Печат“, бр. 150, Београд, 2011.
  24. Шмит, К., „Појам политичког“, у Самарџић, С., (ур.) Норма и одлука: Карл Шмит и његови критичари, „Филип Вишњић“, Београд, 2001.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2015 УДК 316.334(497.11):316.32 211-230
ç