Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПОЛИТИКЕ

ОДНОС ЛЕГИТИМИТЕТА И ЛЕГАЛИТЕТА: ФИЛОЗОФСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТ

Сажетак

Појам легитимитета један је од кључних теоријских проблема како филозофије политике, тако и филозофије права, што указује на то да концепт легитимитета у себи нужно садржи филозофски и правни аспект, па је тако потребан мултидисциплинарни приступ како би се овај појам темељно истражио и разумео. Следствено томе, појам легитимитета неодвојив је од појма легалитета (и vice versa) и тиче се утемељености, моралне оправданости и ваљаности правног и, шире посматрано, политичког поретка. У најопштијем смислу појам легитимитета везан је за проблем оправдања државе са моралног становишта, што даље имплицира нужну повезаност овог појма са феноменима моћи, власти и државе, са једне стране, и категоријом људске слободе, морала и вредности, са друге. У тексту се анализира однос између легитимитета и легалитета са два подједнако важна аспекта и дају се и неки упечатљиви примери сукоба ова два темељна начела уз одговарајуће закључке.

кључне речи:

Референце

  1. Гујаничић Душан, ,,Легитимитет у политичком животу Србије – једно виђење, Национални интерес, бр. 1/2013, Институт за политичке студије, Београд.
  2. Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  3. Јевтић Драгош, Поповић Драгољуб, Народна правна историја, Савремена администрација, Београд, 2000.
  4. Кутлешић Владан, Основи права, Службени лист СЦГ, 2005.
  5. Марковић Ратко, Уставно право и политичке институције, Службени гласник, Београд, 2000.
  6. Матић Милан, О српском политичком обрасцу, Службени лист СРЈ, Институт за политичке студије, 2001.
  7. Montesquieu Charles, De l’esprit des lois, Flammarion, Paris, 2008.
  8. Радбрух Густав, Филозофија права, Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Београду, 2006.
  9. Станчић Вишња, ,,Проблем моралног разилажења – етички и културни релативизам“, Култура полиса, год. IX (2012), бр. 19.
  10. Стојановић Зоран, Међународно кривично право – скрипта, Досије, Београд, 2002.
  11. Ступар Милорад, Филозофија политике античко и модерно схватање политичке заједнице, Институт за филозофију и друштвену теорију, ,,Филип Вишњић“, Београд, 2010.
  12. Тасић Ђорђе, Увод у правне науке – проблем оправдања државе, Службени лист СРЈ, 1995.
  13. Фулер Џон, Моралност права, Правни факултет Универзитета у Београду – Центар за публикације, 2001.
периодика Српска политичка мисао 3/2014 УДК 340.12:172 135-147
ç