Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

ОДНОС ЕТИКЕ И ПОЛИТИКЕ: ОД РЕАЛИСТИЧКОГ КА ПОСТ-СТРУКТУРАЛИСТИЧКОМ ПРИСТУПУ ПРОБЛЕМУ

Сажетак

Полазећи од посебне важности и сталног пропитивања односа између етике и политике, овај рад покушава да сагледа проблем преко трипартитне поставке (етика-моралност-политика) Пола Рикера (Paul Ricoeur). Његов приступ се упоређује са концептом Макса Вебера (Max Weber), који је базиран на разликовању између етике убеђења (апсолутне етике) и етике одговорности (критичке политичке етике), то јест на разликовању између етичког интегритета уверења и ангажмана и етичког интегритета акције и последица. Рикерово концептуално решење полази од тога да политика припада моралности, а да етика обезбеђује начин за критиковање моралности. Главна идеја је да се радикалне политичке промене на нивоу пласмана нових вредности могу очекивати из подручја које је ван сфере моралности и политике, из подручја етике екстравагантног.

кључне речи:

Референце

  1. Ashley, R. „The achievements of post-structuralism“, у Smith, S., Booth K. и Zalewski, M. (ed.) International theory: positivism and beyond. Cambridge Uni­versity Press, Cambridge, 1996, стр. 240-254.
  2. Вебер, М. „Политика као вокација“, у Глигоров, В. (ур.) Критика колективизма – либерална мисо о социјализму. Филип Вишњић, Београд, 1988.
  3. Foucault, М. „The Ethic of Care for the Self as a Practice of Freedom“, у Bernauer, J. и Rasmussen, D. (ed.) The Final Foucault. MIT Press, Cambridge, 1988. стр. 1-21.
  4. Kaplan, D. M. Ricoeur’s critical theory. State University of New York Press, Al­bany, 2003.
  5. Kim, S. Max Weber’s Politics of Civil Society. Cambridge University Press, Cam­bridge, 2004.
  6. Levinas, E. The Levinas Reader. Basil Blackwell, Оxford, 1989.
  7. Morgan, L. Discovering Levinas. Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
  8. Ricoeur, P. „The Political Paradox“, у Connolly, W. E. (ed.) Legitimacy and the State. New York University Press, New York,1984, стр. 250-272.
  9. Ricoeur, P. From Text to Action: Essays in Hermeneutics II. Northwestern Univer­sity Press, Evanston, 1991.
  10. Ricoeur, P. History and Truth. Northwestern University Press, Evanston, 1965.
  11. Ricoeur, P. Political and Social Essays. Ohio University Press, Athens, 1974.
  12. Ricoeur, P. „The Problem of the Foundation of Moral Philosophy“, Philosophy Today, 22(3-4), 1978, стр. 175-192.
  13. Ricoeur, P. Oneself as Another. University of Chicago Press, Chicago, 1992.
  14. Ricoeur, P. The Just. The University of Chicago Press, Chicago, 1995.
  15. Ricoeur, P Critique and Conviction: Conversation with Francois Azouvi and Marc de Launay. Columbia University Press, New York, 1998.
  16. Roth, G. и Schluchter, W. Max Weber’s Vision of History: Ethics and Methods. University of California Press, Berkeley, 1979.
  17. Spegele, D. Political realism in international theory. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
  18. Walzer, М. „The Politics of Michel Foucault“, у Hoy, D. C. (ed.) Foucault: A Cri­tical Reader. Basil Blackwell, New York, 1986, стр. 51-68.
  19. Weber, M. From Max Weber: Essays in Sociology. Oxford University Press, New York, 1946.
  20. Weber, M. Weber: Political Writings. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.
  21. Weber, M. The Methodology of-the Social Science. The Free Press, New York, 1949.
периодика Српска политичка мисао 4/2010 УДК: 17:32 11-28
ç