Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ

ОД СЈАЈА ДО ОЧАЈА: КРИЗА ДРЖАВЕ И ПОУКЕ ИЗ ГРЧКОГ И ИРСКОГ СЛУЧАЈА

Сажетак

Економска криза из 2008. године се са финансијског тржишта прелила на различите сегменте привреде и друштва. Током протекле године мутирала je у кризу јавних финансија појединих европских земаља, у првом реду Грчке и Ирске. У раду разматрамо узроке кризе, последице кризе и антикризне мере на националном и међународном нивоу. Циљ рада je да се сагледају заједнички фактори развоја кризе и да се размотри да ли су они специфични за одређене државе и економска окружења или je реч о искуствима која могу да послуже као генерално упозорење савременим државама, па и Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Blanchard, Olivier, “The Crisis: Basic Mechanisms, and Appropriate Polici­es”, IMF Working Paper, 80, 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2009/wp0980.pdf.
  2. Eichengreen, Barry, “Ireland’s rescue package: Disaster for Ireland, bad omen for the Eurozone”, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5887.
  3. Gorg, Holger, Hanley, Aoife and Strobl, Eric, “FDI in Ireland: New Findings for Grants and Local Partnerships”, http://wwwvoxeu.org/index.php?q=node/5619.
  4. Honohan, Patrick and Lane, Philip “Ireland in Crisis”, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3162.
  5. International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, različiti brojevi, http://www. imf.org/external/pubs/ft/GFSR/index.htm.
  6. International Monetary Fund, World Economic Outlook, različiti brojevi, http:// www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29.
  7. Kelly, Morgan, “Whatever Happened to Ireland?”, CEPR Discussion Paper, 7811, 2010.
  8. Manasse, Paolo and Trigilia, Giulio, “Will the Irish crisis spread to Italy?”, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5849.
  9. Nelson, Rebecca, Belkin, Paul and Mix, Derek, “Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications”, CRS Report for Congress, 7-5700. Romer, Paul, “Cutting the corruption tax”, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5394.
  10. Taylor, John, “The Financial Crises and Policy Responses: An Empirical Analysis on What Went Wrong”, NBER Working Paper 14631, 2009, http://www. nber.org/papers/wl4631.
  11. Walstrom, Margot, “Facing the crisis together: Ireland and the EU”, Lisbon Treaty Business Lunch at Chamber of Commerce and Industry, Speech 09/383.
периодика Српска политичка мисао 1/2011 УДК: 338.124.4 261-280
ç