Изабери језик:
Тема броја

О ОБРАЗОВАЊУ И ДРУШТВЕНИМ ВРЕДНОСТИМА

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ: ФОРМИРАЊЕ СВЕСТИ И (ИЛИ) САВЕСТИ

Сажетак

Тема рада је однос образовања и васпитања, посебно данас, у свету аморалног морализма у коме смо се нашли, и где се образовање и васпитање све више раздвајају чак и супротстављају. Постоји једна народна изрека која каже: „Највеће богатство је знање, а највећа врлина је скромност“. Знање се развија и увећава образовањем, врлине се развијају васпитањем. Живимо у времену опште несигурности и релативизације свега, посебно система вредности. Сви знамо да постоји добро и зло, али све теже разликујемо шта је добро а шта зло. Знамо да постоји истина и лаж, али у Орвеловом свету, који више није само у роману већ га увелико живимо, више нисмо сигурни да ли је истина–истина, а лаж–лаж. Тако је је и са моралом, правом, храброшћу. Све више лутамо у моралној загушљивости без јасног компаса где и како. Како се то десило и има ли наде? Наравно, свесни смо да је одговор комплексан и да постоји много разлога и узрока. Један од узрока на који желимо да скренемо пажњу јесте одвајање образовања и васпитања, свођење образовања на „едукацију” а потискивање васпитања из образовног процеса. Такође, у раду настојимо да пледирамо за јачање васпитне улоге школе, са циљем да из школе излазе образована, али и васпитана деца.

кључне речи:

Референце

  • Аврамовић, Зoран. 2005. „Друштвене и политичке карактеристике српског образовања и васпитања 1804 – 2004.“ У Два века образовања у Србији ур. Зоран Аврамовић, 165 – 203. Београд: Институт за педагошка истраживања.
  • Антонић, Слободан. 2008. Културни рат у Србији. Београд: Завод за уџбенике.
  • Арент, Хана. 1991. Људи у мрачним временима. Горњи Милановац: Дечје новине.
  • Аристотел. 2003. Политика. Београд: БИГЗ.
  • Базић, Јован. 2012. Друштвени аспекти образовања. Београд: Институт за политичке студије; Лепосавић: Учитељски факултет.
  • Велимировић, Николај. 2001. „Религија Његошева“. Сабрана дела, VII. 51-212. Линц: Православна црквена општина Линц.
  • Делор, Жак. 1996. Образовање – скривена ризница. Београд: Министарство просвете Републике Србије.
  • Диркем, Емил. 1981. О социологији васпитања. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Димитријевић, Владимир. 2005. Нови школски поредак – глобална реформа образовања и коначно решење „српског питања”. Чачак: Легенда.
  • Иљин, Иван. 2012. Пут ка очигледности. Београд: Логос.
  • Кустурица, Емир. 2011. „Косовом не бих плаћао Европу.“ Вечерње новости, 15. октобар. www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.69. html:349426-Kusturica-Kosovom–ne-bih-placaoEvropu. Приступљено 10. 8. 2021.
  • Марковић, Ж. Данило. 2008. Глобализација и високошколско образовање. Ниш: Универзитет у Нишу.
  • Марковић, Михаило. 1999. „Моћ великог лицемерја“. НИН, 30.децембар.
  • Милосављевић, Љубинко. 2014. Виђења и слутње. Ниш: Филозофски факултет Ниш.
  • Митровић, Љубиша. 2009. Транзиција у периферни капитализам. Београд: Институт за политичке студије.
  • Поткоњак, Никола. 1999. Васпитање – школа – педагогија. Ужице: Учитељски факултет.
  • Поткоњак, Никола. 2012. „Чувајмо и поштујмо српску педагошку терминологију (проширене тезе за расправу).“ Годишњак Српске академије образовања (8): 479 – 499.
  • Сузић, Ненад. 2005. Педагогија за XXI век. Бањалука: ТТ центар.
  • Тешић, Владета. 1974. Морално васпитање у школама Србије (1830 – 1878). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
  • Толстој, Лав и др. 1992. Мислилокњига 1000 мудраца, друго издање. Београд: Алфа.
  • Узелац, Милан. 2016. Филозофија образовања. Београд: Завод за уџбенике.
  • Фројд, Сигмунд. 1969. Тотем и табу. Нови Сад: Матица Српска.
  • Фром, Ерих. 1986. Бекство од слободе. Београд: НОЛИТ.
  • Debre, Režis. 2000. Uvod u mediologiju. Beograd: Clio.
  • Lasch, Christopher. 1986. Narcistička kultura. Zagreb: Naprijed.
  • From, Erih. 1989. Zdravo društvo. Zagreb: Naprijed, Beograd: Nolit.
периодика Политичка ревија 1/2022 1/2022 УДК 37.01 135-154
ç