Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ОБЕЛЕЖЈА СПОЉНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ НЕМАЧКЕ

Сажетак

Предмет овог рада је представљање и анализа спољне културне политике СР Немачке на крају 20. века кроз анализу карактеристика њене културне поли­тике према различитим државама, а посебно места, улоге и значаја које поједине институције, као главни посленици немачке културе, имају у остваривању циљева ове политике и изградњи, унапређењу и побољшању међусобних културних односа и сарадње других држава и Немачке. У овом раду биће говора о појму спољне културне политике и њеним општим одликама, спољној културној политици СР Немачке, историјату, главним карактеристикама и циљевима те политике. Анализирана је улога појединих носилаца немачке културе у иностранству, као посредничке институције Савезног министарства спољних послова Савезне Републике Немачке које је задужено за осмишљавање и спровођење спољне политике. Кроз опис и анализу активности ових организација добија се јаснија слика какву званичну државну спољну културну политику Немачка води према појединим државама и које су њене особености. Анализом немачке спољне културне политике и активности појединих институција као њеног посредника уочене су карактеристике и одлике спољне немачке културне политике уопште, као и опште смернице којим се та културна политика води. Размотрено је на који начин је отворен простор за активније деловање и искоришћавање постојећих потенцијала. Уједно, овај рад представља и основу за деловање културних радника и могућност за проширење културне сарадње и размене између Немачке и других држава.

кључне речи:

Референце

  1. Bound, K., Briggs, R., Holden, J., Jones, S., Cultural Diplomacy, Demos, London, 2007.
  2. Cummings Jr, M.C., Cultural Diplomacy and the United States Goverment: a Survey, Center for Arts and Culture, Washington, 2003.
  3. European Union National Institutes for Culture, 2010.
  4. Гавранов, В., Стојковић, М., Међународни односи и спољна политика Југославије, Савремена администрација, Београд, 1972.
  5. Документ „Спољна културна политика Концепт 2000“, 2000.
  6. Haigh, A., Cultural diplomacy in Europe, Council of Europe, Strasbourg, 1974.
  7. Nye Jr, J.S., „Soft power“, Foreign policy, 1990.
  8. Висковић, И., Спољна политика, Репетиторијум, Факултет политичких наука, Београд, 2005.
  9. Визомирски, М.Џ., Шнајдер, С.П., Културна дипломатија, Балканкулт, Београд, 2006.
периодика Политичка ревија 3/2010 УДК: 351.85:327(430) 249-268
ç