Изабери језик:
Тема броја

О ВИШЕСТРАНАЧЈУ КОД СРБА У ПРОШЛОСТИ И ДАНАС

О ВИШЕСТРАНАЧЈУ КОД СРБА – ПОЛИТИКОЛОШКО-ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТ –

Сажетак

Овај чланак је писан поводом 30 година од обнављања вишепартијског система у Србији. Аутор је мишљења да је било потребно да се направи историјски преглед, тј. политиколошко-историјски пресек вишестраначја у Србији, као и у другим деловима бивше југословенске државе у којима је живео и политички деловао српски народ, у предјугословенском, југословенском и постјугословенском периоду, односно у самосталној Србији. Поред периодизације вишестраначког система у Србији-Југославији-Србији, презентовани су кључни историјски и политички моменти Срба, политичких странака и њихових вођа, преко којих су артикулисана сва важна национална, политичка и државна питања српске и југословенске државе. У раду је коришћен историјски метод, затим метод анализе и синтезе, поготово имајући у виду да се разматра дугачак историјски период: од настанка првих политичких странака у Србији – друга половина 19. века – до краја 20. века. Научни и друштвени циљ овог рада су повезани и узајамно испреплетени: циљ је да се сагледају учинци вишестраначја на српском државном и политичком простору у трајању више од једног века, и да се повуку неке паралеле у понашању и деловању српских политичара и партија у прошлости и данас.

кључне речи:

Референце

  • Ђуретић, Веселин. 2003. Влада на беспућу. Интернационализација југословенских противречности 1941 – 1944. Београд: Светозар Марковић.
  • Јовановић, Слободан, и Коста Ст. Павловић. 1993. Слободан Јовановић у емиграцији. Разговори и записи. Београд: СЛ СРЈ.
  • Милетић, Светозар. 1999. Сабрани списи. ур. Чедомир Попов и Дејан Микавица. Нови Сад: Књ. I, Нови Сад.
  • Микавица, Дејан. 2007. Михаило Полит Десанчић – вођа српских либерала у Аустроугарској. Нови Сад: Stylos.
  • Прибићевић, Адам. 1999. „Хрватско-српска коалиција.“ У Зборник о Србима у Хрватској. Београд.
  • Радојевић, Мира. 1994. Удружена опозиција 1935 – 1939. Београд: ИСИ.
  • Рибар, Иван. 1965. Из моје политичке сурадње (1901 – 1963). Загреб.
  • Радуловић, Јован. 1990. Учитељ Доситеј. Београд: СКЗ.
  • Ракић, Лазар. 1986. Јаша Томић. Нови Сад.
  • Станишић, Михаило. 1999. Експанзионизам Хрвата и растројство Срба. Београд.
  • Суботић, Момчило. 2004. Право на самоопредељење и ‘југословенски експеримен’. Прва, друга, трећа Југославија. Београд: Институт за политичке студије.
  • Суботић, Момчило. 2006. „Српска држава у програмима политичких странака у Србији до Дејтонског споразума.“ Политичка ревија, 4/2006.
  • Турлаков, Слободан. 2001. Водич за Србе почетнике (1804 – 1941). Београд.
  • Čulinović, Ferdo. 1961. Jugoslavija između dva rata. Zagreb.
  • Šepić, Dragovan. 1968. Hrvatska u koncepcijama Frana Supila. Forum.
периодика Политичка ревија 1/2022 1/2022 УДК 329(497.11)(091) 51-69
ç