Изабери језик:
Тема броја

О СРПСКОМ НАЦИОНАЛНОМ ИДЕНТИТЕТУ

О ПСИХИЧКИМ СВОЈСТВИМА, МЕНТАЛИТЕТУ И ИДЕНТИТЕТУ СРБА ДИНАРАЦА

Сажетак

Циљ овог рада је да укаже и детаљније разради кључне компоненте српског националног идентитета: српски језик, српско писмо, историјско искуство, обичаје, традицију, светосавље као особен вид српског православља, итд. У другом делу расправља се о психичким својствима, менталитету и идентитету динарског типа, посредством Цвијићевих истраживачких резултата, као и актуелизацијом овог питања, будући да динарци насељавају већи део српских земаља. Трећи део рада посвећен је питању искорењивања српског идентитета путем верске конверзије – напуштањем православља и прихватањем ислама и католичанства, што је резултирало преласком у нове нације Муслимане/Бошњаке и Хрвате. Узели смо два у литератури и у историји позната примера очувања и губљења српског националног и православног идентитета: један је садржан у познатој приповеци Симе Матавуља Пилипенда, а друга у народној песми Женидба Максима Црнојевића. Ове текстове анализираћемо у ширем историјском и друштвеном контексту и актуелизовати их на данашње стање српског идентитета. У раду ћемо користити историјски метод, као и метод анализе и синтезе, те компаративни метод. Имајући у виду да се Србија и српске земље налазе на Балкану као „геополитичком раскршћу“ и „бурету барута“ на који одувек претендују велике силе, или, како народни песник за Србе каже: „на зло сте се мјесто намјестили, измеђ земље турске и латинске“, ова тема је од великог друштвеног и научног значаја, она је увек актуелна јер је српски идентитет на сталном искушењу.

кључне речи:

Референце

  1. Бакотић, Лујо: Срби у Далмацији од пада Млетачке Републике до уједињења, Геца Кон, Београд, 1937.
  2. Видовић, Жарко: Историја и вера, Београд, 2009.
  3. Џаџић, Петар: Јован Цвијић, Иво Андрић О балканским психичким типовима, Просвета, Београд, 1988.
  4. Екмечић, Милорад: „Српски духовни простор на размеђи векова“, у: Српски духовни простор, Зборник АНУРС (Главни уредник академик Милорад Екмечић, Главни и одговорни уредник академик Петар Мандић), Бања Лука, Српско Сарајево, 1999
  5. Дурковић – Јакшић, Љубомир: Србија и Ватикан 1804-1918, Краљево, Српска православна епархија жичка, 1990.
  6. Јеротић, Владета: Вера и нација, ARS Libri, Београд, 2005.
  7. Јовановић, Слободан „Српски национални карактер“, у: Карактерологија Срба (Бојан Јовановић и др.), Научна књига, Београд, 1992.
  8. Његош, Петар Петровић: Лажни цар Шћепан Мали, историческо збитије осамнаестога вијека, Београд, „Штампар Макарије“, Подгорица: Октоих, 2012.
  9. Маројевић, Радмило: Ћирилица на раскршћу векова. Дечје новине, Горњи Милановац, 1991.
  10. Матавуљ Симо: Поварета; Пилипенда, Свјетлост, Сарајево, 1948.
  11. Милосављевић, Петар: Срби и њихов језик, Београд, 2002, Петар Милосављевић, „Језичко, књижевно и етничко разграничење Хрвата и Срба на територији данашње Хрватске, “у: Љетопис Матице српске у Дубровнику, Зборник радова 1 (ур. Момчило Суботић), Београд, 2010.
  12. Смит, Антони Д: Национални идентитет, Београд, 1989.
  13. Суботић, Момчило: Политичка мисао србистике, ИПС, Београд, 2010.
  14. Суботић, Mомчило: „Однос филологије и идеологије код Срба“, Политичка ревија, бр. 01/2009, ИПС, Београд, 2009.
  15. Цвијић, Јован: Балканско полуострво и југословенске земље. Основи антропогеографије, Београд, 1996.

   

периодика Политичка ревија 3/2017 УДК 159.922.4(=163.41)+316.722(=163.41) 25-43
ç