Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

О НЕКИМ АСПЕКТИМА СТАТИСТИЧКЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ У ВЕЗИ ОБЈАВЉИВАЊА КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА 2016. ГОДИНЕ

Сажетак

Проучавање савремених политичких појава све је теже замисливо без коришћења статистике, као метода који је веома повољан за употребу приликом обраде избора као једног од најважнијих политичких феномена у савременом друштву. Коришћењем статистичких метода у области избора добијају се подаци од значаја како за најшире друштвене слојеве и политичке актере, тако и за даља научна проучавања у политикологији. Стога се приликом употребе статистичке методе још више потенцира захтев за њеном тачношћу и прецизношћу. У овом раду се путем анализе појединих аспеката примене статистичке методе који су коришћени у публикацији Републичког завода за статистику која се односи на званичне резултате последњих локалних избора 2016. године настоји да се укаже на неке дилеме и проблеме који се јављају приликом процеса статистичке обраде изборних резултата. Као главна питања примене статистичке методе приликом обраде изборних резултата наведени су идентификација статистичке масе (одређења шта се подразумева под појмом локалних избора, односно да ли ту спадају и избори за одборнике скупштина градских општина или савета у месним заједницама), формирање временских серија (да ли треба истоветним методама обрађивати изборе који се у појединим општинама не одржавају у исто време), правилне идентификације учесника на изборима (на који начин обрадити резултате коалиција или листа које су поднеле групе грађана), проблема обраде и исказивања појединих изборних показатеља (начина израчунавања њихових вредности), проблем нетачности неких од исказаних резултата. Закључено је да ти проблеми првенствено потичу услед неусклађености правних прописа којима се регулише рад Републичког завода за статистику са правним прописима који уређују изборни поступка, затим услед неприлагођености статистичке методологије која се примењује и услед грешака људског фактора и слабије контроле и обраде прикупљених података.

кључне речи:

Референце

  1. Закон о званичној статистици, Службени гласник РС, бр. 104/2009.
  2. Закон о локалним изборима, Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010 (одлука Уставног суда) и 54/2011
  3. Записник о раду Изборне комисије градске општине Врачар на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине градске општине Врачар, Службени лист града Београда, бр. 34/2016.
  4. Записник о раду Изборне комисије Градске општине Медијана на утврђивању резултата избора за одборнике у Скупштини градске општине Медијана, који су одржани 7. маја 2016. године, Службени лист града Ниша – општине, бр. 47/2016.
  5. Записник о раду Изборне комисије градске општине Нови Београд на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине градске општине Нови Београд Службени лист града Београда, бр. 37/2016.
  6. Лазовић-Јовић, Емина, Специфичности методолошких истраживања у политикологији (докторска дисертација), Факултет политичких наука, Београд, 2016, стр. 223.
  7. Локални избори 2012 – Коначни резултати избора за одборнике скупштина општина и градова, за председнике општина и градоначелнике, Републички завод за статистику, Београд 2012.
  8. Локални избори 2016 – Коначни резултати избора за одборнике скупштина општина и градова, за председнике општина и градоначелнике, Републички завод за статистику, Београд 2016.
  9. Милосављевић, Славомир и Радосављевић, Иван, Основи методологије политичких наука, Службени гласник РС, Београд, 2000.
  10. „СНС, СРС и СПС на изборима 2016.г. украли око 9% гласова“, интернет сајт Доста је било: http://dostajebilo.rs/wp-content/uploads/Izbori_Rezultati_Analiza.xlsx (приступљено 10.04.2017)
  11. Статут града Врања, Службени гласник града Врања, бр. 23/11.
  12. Статут града Пожаревца, Службени гласник града Пожаревца, бр. 17/16.
  13. Статут града Ужица, Службени лист града Ужица, бр. 16/13.
периодика Политичка ревија 3/2017 УДК 31:324(497.11)“2016“ 227-240
ç